• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.
 • Hejného matematika chce být pro školáky i na tabletech

  Tvůrci prezentují hru Matemág. Pomůžete jim?

   

  » Více v článku

 • P1240071-422-238

  Zaměstnavatelé mohou opět žádat o příspěvek na podporu vzdělávání zaměstnanců

   

  » Více v článku

 • 2016-01-img2094-deti-a-technika-422-238-2202

  Školy nerozvíjejí zájem dětí o techniku, míní rodiče

  Rodiče školních dětí očekávají, že se průmyslu bude dařit lépe, nemají však o něm dostatek informací, které by potomkům předávali.

   

  » Více v článku

 • videopruvodce_sm

  Videoprůvodce obory

  Informačním systém videoprůvodců vám usnadní hledání vaší vzdělávací a profesní dráhy.

   

  » Dle oborů

  » Dle pracoviště

  » Dle pracovní činnosti

 • 2016-02-ministryne-valachova-02-422-238

  Kateřina Valachová: Ve školství se podařilo nastartovat změny

  Ministryně Kateřina Valachová hodnotí výsledky Roku průmyslu a naznačuje další možnosti zkvalitnění technického školství.

   

  » Více v článku

 • 2015-01-spektrum-svarec-422-238

  Firmy narážejí na nedostatek kvalitních absolventů

  Firmy mají nedostatek pracovníků v profesích. Situace se podle nich v budoucnu nezlepší.

   

  » Více v článku

 • Reportáž z konference Elixír do škol

  Krátký sestřih z třídenní konference Elixír do škol, která se konala v Hradci Králové. Více se o celém projektu dozvíte v samostatném článku.

Výuka

Výuka je proces, při kterém žák získává od vyučujícího, nebo z jiného zdroje, soubor znalostí a dovedností, potřebných k dalšímu uplatnění. Pro úspěšnou aplikaci studijních poznatků je volba správné formy výuky a vyučovacího procesu samozřejmě velice důležitá. Ve své podstatě je výuka...

Výuka je proces, při kterém žák získává od vyučujícího, nebo z jiného zdroje, soubor znalostí a dovedností, potřebných k dalšímu uplatnění. Pro úspěšnou aplikaci studijních poznatků je volba správné formy výuky a vyučovacího procesu samozřejmě velice důležitá.

Ve své podstatě je výuka určitý sociální systém, ve kterém jsou různé prvky v určité relaci a dochází k vlivu z vnějšku. Mezi prvky výuky patří učitel, žák a učivo. Každý zásah do systému výuky může způsobit nepředvídatelné následky.

Vyučovací proces je proces, ve kterém vstupují učitel, žák, obsah vzdělávání neboli učivo za účelem splnění výchovně vzdělávacích cílů. Probíhá za nějakých podmínek, kde subjekty vstupují do vzájemných vztahů. Učitel musí vycházet z obsahu vzdělání, ale přizpůsobit se také zpracování učiva tak, aby to bylo vhodné pro žáky. Žáci přijímají učivo a zpracují si ho v mozku do podoby, které rozumí v souvislosti s jejich osobní zkušenosti.

Výchovně vzdělávací cíle jsou ideální představa toho, čeho chceme procesem vyučování dosáhnout. Je to něco obecného, například jaké znalosti a dovednosti by měl žák mít po absolvování povinné školní docházky. Cíle se dělí na dlouhodobé a krátkodobě. Krátkodobé jsou konkrétnější, zatímco dlouhodobé jsou obecnější.

 

Zobrazit celý článek
Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:
Odvětvové svazy:
Partneři:
Mediální partneři:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu