• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Platformy

Platformy spolupráce zejména firemních subjektů, které mají rozdílný záběr svého působení, od místních, regionálních až po celostátní se stále více stávají součástí společenského a ekonomického dění v ČR.

Jednou z nejvýznamnějších platforem spolupráce firem, krajů a dalších subjektů na podporu technického vzdělávání jsou sektorové rady, které v průběhu uplynulých let vytvořily sektorové dohody. Již v roce 2012 tyto sektorové rady, zastoupené více jak dvěma tisíci podnikateli, vytipovali klíčová témata v oblasti základního, středního odborného a dalšího vzdělávání. Pro tato témata se připravila konkrétní opatření, k jejichž realizaci se partneři národní dohody zaváží do poloviny roku 2015. Koncept Národní dohody bude navazovat na dohody, které Svaz průmyslu a dopravy ČR uzavřel nebo uzavře s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a na dokumenty přijaté v tripartitě.

Klíčovou platformou spolupráce zaměstnavatelů, krajů a odborů jsou krajské Rady hospodářské a sociální dohody tripartity. Krajská tripartita řeší problémy svého kraje. Podle zjištění Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi ty klíčové patří průřezově v krajích nedostatek technicky vzdělaných pracovníků, ale i příliš vysoká administrativa a byrokracie. Další informace o sektorových dohodách a krajských tripartitách lze najít na webové adrese www.socialnidialog.cz.

Významnou platformou, která si dala za cíl podpořit spolupráci škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi a prosadit návrh systémových změn, které povedou k jejich efektivnější a snadnější spolupráci, je projekt POSPOLU. Připravilo ho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy a trvá od prosince 2012 do konce června 2015. 

V některých krajích v reakci na problémy zaměstnavatelů a podnikatelů zejména v oblasti vzdělávání vznikly Pakty zaměstnanosti. Nejsilnější z nich – Moravskoslezský pakt zaměstnanosti – je strategické partnerství desítek podnikatelských subjektů, škol a dalších institucí, které vznikalo v roce 2010 a bylo završeno podpisem paktu v roce 2011 mezi krajem, Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajskou hospodářskou komorou MSK a Regionální radou Regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Za cíl si klade změnit nepříznivou situaci na trhu práce.

V průběhu uplynulých let vznikaly na základě evropských projektů některé platformy je například Platforma investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje či jako byl v letech 2011 a 2012 projekt "Spolupráce mezi podniky". Gestorem bylo MPO a spolugestorem agentura CzechInvest. Projekt byl zaměřen na rozvoj takových forem spolupráce mezi firmami, které podporují realizaci jejich inovačních aktivit a rozvoj na inovacích založené konkurenční výhody.

Existuje však řada dalších platforem, například Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci. Na podporu podnikatelských aktivit v rozvojových zemích ji založily Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz strojírenské techniky a Asociace podniků českého železničního průmyslu. 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu