• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.
 • IMG_0929 422-238

  Strojírenské fórum 2016

  Strojírenské fórum 2016 bylo o best practices

  » Více v článku


  Lídři adresovali vládě zcela konkrétní požadavky

  » Více v článku

 • 2016-03 Kuchtová ZK Mitas P1240002 422-238

  Pracovní cesta GŘ Dagmar Kuchtové po Zlínském kraji

  Generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR podpořila přímý dialog Svazu s firmami

   

  » Více v článku

 • roboti-03-2015-10-422-238-1822

  Start Průmyslu 4.0 v ČR za aktivní účasti SP ČR

  Iniciativa se má stát národním „kick-off“ materiálem pro zahájení debaty o předpokladech a důsledcích dopadů tzv. 4. průmyslové revoluce v českém prostředí

   

  » Více v článku

 • Informační technologie (ICT)

  Elektrotechnický průmysl – Výstavní síň české průmyslové výroby. ČR má v tomto odvětví nadpůrměrné výsledky.

 • Hutnický a slévárenský průmysl

  Základem těžkého průmyslu ve výroba kovů. Na území ČR má dlouholetou tradici.

 • Důlní průmysl

  Geologické podmínky na území ČR jsou výzvou pro důlní konstruktéry. K dobývání uhlí vytvářejí speciální zařízení pro účinnou a bezpečnou těžbu.

 • Sklářský průmysl

  Originální značkové kolekce a speciální zakázky pro domácí i zahraniční doběratele – To je směr, kterým se úspěšně vydalo české sklářství.

Nástup Průmyslu 4.0 brzdí v Česku nekvalifikovaní lidé ve firmách

Až 85 procent českých výrobních společnosti vnímá potenciál čtvrté průmyslové revoluce pozitivně, jejich reálné zkušenosti však zatím pokulhávají. Více než polovina firem chce do nových technologií a nástrojů Průmyslu 4.0 v příštích třech letech investovat. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti EY „Průmysl 4.0 z pohledu české praxe“.

Více než třetina tuzemských firem chce do tří let na základě vlivu Průmyslu 4.0 výrazně změnit svůj aktuální byznys model

Asi tři výrobci z deseti mají zkušenosti se zaváděním konkrétních technologií a nástrojů Průmyslu 4.0, polovina společností již implementovala datovou integraci s obchodními partnery, 62 procent dotázaných se chystá v nadcházejícím roce zavádět analýzu interních dat (Big Data).

Zhruba tři pětiny výrobních společností považuíe za nejužitečnější krok podpory čtvrté průmyslové revoluce ze strany státu definování plánu investičních pobídek.Nedostatek kvalifikovaného personálu je pro většinu podniků největší překážkou zavedení Průmyslu 4.0 do praxe.

Budoucnost výroby

Technologická revoluce představuje podle tuzemských firem budoucnost výroby včetně nového přístupu k práci s daty. Zvýšení efektivity práce, zvýšení produktivity nebo dosažení větší flexibility výroby –  to vše nejčastěji skloňují jako potenciální přínos čtvrté průmyslové revoluce respondenti ankety.

Anketu provedla poradenská společnost EY mezi 64 významnými českými výrobními společnostmi. Téměř třetina dotázaných výrobních podniků považuje Průmysl 4.0 za řešení aktuálního nedostatku pracovní síly nebo šanci na snížení celkových nákladů.

„České výrobní společnosti si již dnes velmi dobře uvědomují potenciál Průmyslu 4.0. Více než polovina z nich plánuje v příštích třech letech investovat do nástrojů Průmyslu 4.0. Nejčastěji jsou přitom zmiňována big data (62 %), u kterých se očekává významná součinnost státu v podobě podpory při budování klíčové ICT infrastruktury. Řada firem zároveň plánuje již v příštím roce datovou integraci s obchodními partnery, počítačové virtualizace a simulace nebo využívání autonomních robotů,“ vysvětluje Petr Knap, vedoucí partner podnikového poradenství a Digital Champion společnosti EY ve střední a jihovýchodní Evropě.Průmysl 4.0 – zvýšení efektivity, produktivity a dosažení větší flexibility výroby

Vysoké povědomí o Průmyslu 4.0

Téměř 94 % respondentů uvedlo, že se s pojmem již setkalo. Skoro dvě třetiny z dotázaných si čtvrtou průmyslovou revoluci spojují s propojováním internetu věcí, služeb a lidí, a téměř ve stejné míře také se současným trendem digitalizace.

„Pozitivní pohled na Průmysl 4.0 je třeba v rámci organizace prosadit jako příležitost a prostřednictvím konkrétních pilotních projektů dostat Průmysl 4.0 do každodenních úkolů, zařadit ho na každodenní agendu,“ říká Jan Burian, senior manažer podnikového poradenství společnosti EY.

Respondenti očekávají do budoucna díky technologické revoluci vyšší produktivitu práce, přičemž většině společností se na základě implementace prvků Průmyslu 4.0 již podařilo výkony zvýšit. Reálné přínosy pro zajištění datových podkladů pro řízení výroby potvrdilo více společností než těch, které tyto přínosy teprve v budoucnu očekávají. Naopak v oblasti zvýšení flexibility výroby a řešení nedostatku pracovní síly jsou očekávání společností výrazně vyšší, než co nabízí současná realita.

Mezi klíčová opatření, která již čeští výrobci zavedli za účelem usnadnění zavedení nástrojů a technologií Průmyslu 4.0 patří vylepšení informačních systémů (60 %), změna systému plánování (37 %) a spolupráce s výzkumnými či vzdělávacími institucemi (31 %). Z průzkumu naopak vyplynulo, že zhruba 15 % společností žádná opatření usnadňující implementaci prvků Průmyslu 4.0 nezavedla a ani se je zavést v nejbližší době nechystá.

Vládní iniciativa schválena

Nástup Průmyslu 4.0 bere vážně i česká vláda. Kabinet proto na svém zasedání dne 24. srpna 2016 schválil Iniciativu Průmysl 4.0, předloženou Ministerstvem průmyslu a obchodu, jejímž dlouhodobým cílem je udržet a posílit konkurenceschopnost České republiky v době masového nástupu tzv. čtvrté průmyslové revoluce ve světě.

Iniciativa zahrnuje opatření na podporu investic a standardizace, aplikovaného výzkumu, zpracovává otázky spojené s kybernetickou bezpečností, logistikou i normalizací.

„Jsme a budeme malou otevřenou ekonomikou s obrovskou orientací na export. Průmysl tvoří asi třetinu našeho HDP a to je prakticky nejvíce ze zemí evropské osmadvacítky. Jsme také zemí s nejnižší nezaměstnaností v Evropě. Chceme-li ale udržet tuto pozici, je zapotřebí aktuálně reagovat na vývojové trendy v technologiích i ve společnosti, spojené s digitalizací, a skloubit je s praxí. Proto jsme také v tomto kontextu materiál připravili," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. „Základem je aktivita podnikatelů, kteří se musejí objektivnímu vývoji přizpůsobit jako první," dodal.

Redakčně upravená tisková zpráva EY a tisková zpráva MPO. Článek byl převzat z portálu BusinessInfo.cz.

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu