• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce VOŠON a SPŠO Praha a HINRICHS při realizaci stáží učitelů ve firmě žáků oboru vzdělání Oděvnictví

Škola: Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3, Jablonského 333/3, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Firma: HINRICHS, s. r. o., Za potokom 17, 080 06 Ľubotice, Slovensko

V době rušení oděvní výroby v ČR a přesunu výroby do Asie ukončilo v ČR svoji výuku mnoho škol s oborem vzdělání Oděvnictví. Ne tak Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3, která má tradici již od roku 1956. Škola nabízí studium zaměřené na návrh a tvorbu oděvů formou středoškolského i vyššího odborného studia. Úspěšnost řady jejích absolventů (např. oděvních návrhářek Kláry Nademlýnské a Evy Brzákové, scénografa Martina Chocholouška aj.) v praxi dokazuje, že úroveň poskytnutého vzdělání umožňuje dobrý start k seberealizaci nejen v oboru odívání. Škola se snaží navázat na historickou tradici studia oděvu a plánuje do budoucna rozšířit výuku v oborech vizáž, styl a modeling.

VOŠON a SPŠO Praha aktuálně poskytuje střední odborné vzdělávání v třech 4letých studijních oborech vzdělání (Oděvnictví, Scénická a výstavní tvorba a Modelářství a návrhářství oděvů) a vyšší odborné vzdělávání v 3letém oboru vzdělání Oděvní návrhářství. Obor vzdělání Oděvnictví je ve škole vyučován přes 40 let. I přes úbytek uchazečů je obor přizpůsobován požadavkům sociálních partnerů a nový ŠVP z r. 2009 zavedl i změny v konstrukci střihů. Žáci se seznamují se všemi základními postupy při tvorbě oděvů. Klasické znalosti jsou rozšířeny o využití informačních technologií, základy vizuální prezentace a ekonomické chování. Během studia se žáci zapojují do projektů a soutěží v ČR i v zahraničí.

Škola navázala spolupráci s mnoha oděvními, obuvnickými nebo kosmetickými firmami. Mezi partnery školy jsou např.:  KOLOVRAT, ČM spol. s r. o., Chýnov, BAŤA, akciová společnost, Zlín, KENVELO HOLDING a. s., Praha, TONAK a. s., Nový Jičín, AVON Cosmetics, spol. s r. o., Praha, KOH-I-NOOR a. s., Praha, JITEX a. s., Písek aj., ale také Středočeské muzeum v Roztokách UPM v Praze. Partnerství přesahuje i hranice ČR – škola mj. spolupracuje s firmou  HINRICHS, s. r. o., slovenskou dceřinou společností tradičního německého výrobce pánských kalhot.

V rámci projektu POSPOLU se 2 učitelé odborných předmětů účastnili 5denní stáže ve firmě HINRICHS, s. r. o. Odpovědný pracovník - majitel firmy - předem určil sled pobytu učitelů na jednotlivých pracovištích. Učitelé měli možnost se během stáže seznámit s činnostmi všech oddělení firmy (vedoucí kancelář, technická příprava výroby, střihárna, chemická úprava materiálů, konfekční dílna a expedice výrobků). Po jejím ukončení zpracovali pro vedení školy zprávu o vykonané stáži, která obsahuje závěry i doporučení pro aplikaci nových poznatků ve výuce.

Oživení odborných znalostí učitelů formou stáží ve firmě je nezbytné pro udržení aktuálnosti vyučovaných metod. Škola si váží spolupráce s HINRICHS, s. r. o. už jen proto, že seznámení se s chodem podniku spolupracujícího se zahraniční firmou od výrobního programu až po marketinkovou strategii není běžně dostupné. Firmy si svoje know-how chrání. Porovnání strojového vybavení pro daný výrobní sortiment, tvorba střihové dokumentace formou, která se ve škole vyučuje, nahlédnutí do procesu normování jednotlivých operací, úprava kalhot v dodavatelské firmě - to vše jsou poznatky, které odborný učitel může zprostředkovat žákům při výuce jednotlivých předmětů.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu