• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce VOŠ stavební a SPŠ stavební Praha a firmy Čermák a Hrachovec při odborné praxi žáků, realizaci stáží žáků aj. oboru vzdělání Stavebnictví

Škola: Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Firma: Čermák a Hrachovec a. s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 – Řeporyje

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 je průmyslovou školou s mnohaletou tradicí a velmi dobrými výsledky ve vzdělávání žáků, jejímž cílem je kvalitní příprava žáků jak pro výkon povolání, tak pro další studium, zejména na VŠ technického typu. Jejího předchůdce najdeme už v r. 1837, kdy byla založena první česko-německá odborná škola v Praze, z níž postupně vznikly pražské průmyslové školy sekce strojní, stavební a chemické. V r. 1956 se oddělily specializované studijní obory dopravních a vodohospodářských staveb a staly se součástí nově vzniklé 2. průmyslové školy stavební v Praze (Hloubětín).  V r. 1960 se škola přestěhovala do centra Prahy, kde sídlí dodnes.

Škola poskytuje střední vzdělávání ukončené maturitní zkouškou v 4letém oboru vzdělání Stavebnictví. Po 1. ročníku, ve kterém je obsah učiva společný, se žáci specializují dle volby na 4 odborná zaměření - Pozemní stavby, Stavitelství a architektura, Dopravní stavby a Vodohospodářské a ekologické stavby. Škola před pár lety rozšířila vzdělávací nabídku o možnost studia na VOŠ v oborech vzdělání Příprava a realizace staveb a Pozemní stavby – Téměř nulové budovy, čímž poskytuje žákům možnost získat ucelené vzdělání v oboru Stavebnictví. Svým odborným zaměřením je spádovou školou nejen pro hlavní město, ale také pro Středočeský kraj.

V posledních letech prošla budova školy rozsáhlou stavební rekonstrukcí a modernizací vnitřního vybavení, včetně oblasti informačních technologií. To vše by nebylo možné bez podpory partnerských firem. Škola udržuje stálý kontakt s předními stavebními firmami, které prezentují nové stavební materiály a technologie na přednáškách ve školním informačním centru. Nedílnou součástí výuky jsou odborné exkurze do stavebních podniků, na zajímavé stavby, veletrhy a výstavy s odbornou tématikou.

Důležitým partnerem školy je od roku 1996 společnost Čermák a Hrachovec a. s., která se dne 8. 10. 2015 stala vítězem soutěže Stavební firma roku 2014 v kategorii středních stavebních firem pořádanou Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Firma provádí kompletnídodávky vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek a souvisejících objektů, bezvýkopové technologie při výstavbě inženýrských sítí a nízkotlaké injektáže, zajišťuje likvidaci vodovodních a kanalizačních havárií, provádí rekonstrukce a výstavbu nových komunikací.

Každoročně firma zajistí odbornou praxi cca 10 studentům, další 2 studenti absolvují půlroční stáž s perspektivou dalšího zaměstnání. Dvakrát ročně žáci podnikají exkurzi do pražského podzemí s přednáškou na téma bezvýkopové technologie. Zástupce společnosti na dni otevřených dveří školy seznamuje zájemce o studium s možným uplatněním ve stavebnictví.

Čermák a Hrachovec a. s. spolupracuje se školou také při přednáškové činnosti o používaných technologiích, na dnech otevřených dveří a motivaci žáků ke studiu v oboru stavebnictví a na tvorbě učebních osnov tak, aby se žáci učili nejnovější informace z praxe. Do osnov bylo např. z podnětu firmy začleněno rozpočtování staveb. 30 % technicko-hospodářských pracovníků společnosti ve výrobním útvaru jsou absolventi VOŠ stavební a SPŠ stavební Praha 1, Dušní 17.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu