• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce VOŠ a SŠ technické Česká Třebová a CZ LOKO při odborném výcviku žáků oboru vzdělání Strojní mechanik

VOŠ a SŠT Česká TřebováŠkola: Vyšší odborná škola a střední škola technická Česká Třebová, Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová

Firma: CZ LOKO, a. s., Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová

Vyšší odborná škola a střední škola technická Česká Třebová, škola s téměř 60letou tradicí, úspěšně spolupracuje se společností CZ LOKO, a. s. při praktickém výcviku žáků oboru vzdělání Strojní mechanik od období před rokem 1989. Tehdy se škola jmenovala Střední odborné učiliště železniční a měla uzavřenou smlouvu s podnikem Železniční opravny a strojírny, z něhož později vznikla společnost ČMKS – Lokomotivy, a. s., dnes CZ LOKO, a. s.

Praktická výuka na pracovišti firmy se v průběhu let postupně měnila v souvislosti s tím, jak se měnily podmínky na trhu práce. Firma spolupráci se školou nepřerušila ani v době ekonomické krize, což se později ukázalo jako plánovitě dobré rozhodnutí, neboť se tím předešlo problému s hledáním nových odborníků do specializovaných provozů firmy. V roce 2014 se škola a firmy společně zapojily do projektu POSPOLU.

Odborný výcvik (OV)ve firmě CZ LOKO, a. s. a na pracovištích jejích smluvních partnerů vykonávají žáci 3. ročníku oboru strojní mechanik, kteří se tak zacvičují na pracovní pozice mechanik opravář a zámečník kolejových vozidel.  Třída s průměrným počtem 20 žáků je při tom v posledním ročníku rozdělena do dvou skupin: v prvním pololetí dochází polovina třídy na OV do školních dílen a druhá polovina je rozdělena do firem. Výuka probíhá ve čtrnáctidenních cyklech, kdy se žáci týden učí ve škole a týden vykonávají OV. Na praxi ve firmě stráví každý žák průměrně 8 týdnů po 35 hodinách, tj. 280 hodin za školní rok.

Škola a firmy dbají na to, aby žáci měli při OV podporu zkušených zaměstnanců, na něž se mohou kdykoli obrátit v případě nejasností a problémů. Na pracovištích firmy se žákům věnují instruktoři, kteří žáky seznamují se zásadami bezpečnosti práce, přidělují jim pracovní úkoly a hodnotí jejich práci. Při klasifikaci žáků spolupracují s vedoucím učitelem OV.

Po zaškolení se žáci ve firmě podílejí převážně na přípravě konkrétních zakázek firmy. Samostatně podle pokynů instruktora vykonávají práci, kterou si osvojili během OV ve škole, například ruční zpracování kovů a plastů, vrtání, broušení, svařování, případně strojní obrábění na klasickém soustruhu nebo frézce. Pracují při tom s moderními nástroji, nářadím, stroji a zařízením a mechanizačními prostředky a pracovní pomůcky se také učí ošetřovat a udržovat. Žáci běžně pracují v kolektivu zaměstnanců firmy a zvykají si tak na spolupráci v týmu složeném z kolegů různého věku.

Prostřednictvím OV ve firmě CZ LOKO, a. s. a na pracovištích partnerských firem si žáci prohlubují a rozšiřují své odborné dovednosti a získávají nové poznatky v reálném pracovním prostředí. Za produktivní práci získávají odměnu, jejíž výše se odvíjí od počtu odpracovaných hodin a výsledků práce. Žáci, kteří odvádějí kvalitní práci, mohou od firmy získat nabídku budoucí pracovní smlouvy.

Tento příklad dobré praxe - spolupráce Vyšší odborné školy a střední školy technické Česká Třebová a CZ LOKO, a. s. vychází z aktivit projektu POSPOLU na podporu spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi, financovaném z prostředků ESF. Kompletní případovou studii spolupráce školy a firmy najdete ke stažení na Modulu Pospolu RVP.CZ.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu