• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SUPŠS, Železný Brod a PRECIOSA při odborném výcviku a odborné praxi žáků sklářských oborů vzdělání a formou soutěží a výstav

Spolupráce SUPŠS, Železný Brod a PRECIOSA Škola: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace, Smetanovo zátiší 470, 468 22 Železný Brod

Firma: PRECIOSA a. s., Opletalova 3197/17, 466 01, Jablonec nad Nisou

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace byla založena v roce 1920 jako první ryze česká sklářská škola pro podporu a rozvoj sklářského průmyslu. Svou tvůrčí činnost od počátku existence spojovala s vynikajícím renomé, které si po zásluze vybojovala především četnými prezentacemi na domácích i mezinárodních výstavách (nejlepší žáci prezentují své práce na výstavách a designérských soutěžích v Čechách i v zahraničí, ve kterých dlouhodobě dosahují značných úspěchů). Za 95 let své historie škola vychovala úctyhodnou řadu sklářských výtvarníků, uměleckých řemeslníků a technologů skla.

SUPŠS, Železný Brod nabízí výuku ve čtyřech 4letých oborech vzdělání: Design skla, Produktový design, Aplikovaná chemie (jediný obor tohoto typu v Libereckém kraji) a Technologie skla. Obor vzdělání Design skla škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího plánu, který pokrývá téměř všechny teplé i studené techniky výtvarného zpracování skla. Škola je v současné době největší sklářskou školou v Evropě, která připravuje umělecky erudované sklářské odborníky, schopné hledat nové možnosti zpracování skla v mnoha sklářských oborech: malování skla, rytí a broušení skla, bižuterie a šperk, hutně tvarované sklo, tavená skleněná plastika a design světelných objektů (na konci 1. ročníku si žáci volí jednu z výše uvedených specializací). Díky individuálnímu přístupu pedagogů-výtvarníků a dílenských učitelů žáci rozvíjejí své výtvarné cítění, kreativitu a invenci a postupně zlepšují řemeslnou zručnost.

Mezi důležité aktivity školy patří spolupráce s firmami, galeriemi, jinými evropskými sklářskými školami a četné účasti na mezinárodních soutěžích designu a sympoziích, kde se škola úspěšně prezentuje. Jedním z důležitých partnerů školy z řad firem je PRECIOSA a. s. Tento český výrobce křišťálového skla navazuje na staletou tradici sklářských společností v Jablonci nad Nisou. Jako významná firma libereckého regionu nezapomíná na svou odpovědnost vůči společnosti. Založila Nadaci PRECIOSA, která cíleně a dlouhodobě pomáhá neziskovému sektoru a jednotlivcům v regionu a na celostátní úrovni je známá podporou vědy a výzkumu a péčí o odborné vzdělávání.

Nadace PRECIOSA vyhlašuje každoročně (od roku 2001) grantové řízení na podporu vzdělávání a školství (odborná a vzdělávací činnost uměleckých škol a uměleckých směrů studia) a humanitárních a sociálních projektů z výnosů prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) za předchozí kalendářní rok. Sklářskou školu v Železném Brodě nadace podporuje materiálně, ale i  finančně - podílí se na dovybavení školy, zejména učeben pro odborný výcvik. Studenti tak mohou pracovat s kvalitními skleněnými komponenty, které začleňují do svých klauzurních, případně maturitních prací. Vybraní žáci vykonávají v provozu firmy 14denní odbornou praxi (OP). Žáci se také každoročně účastní designérské soutěže „Mistr křišťálu“, která je cíleně zaměřená na navrhování nových produktů firmy.

Spolupráce školy a firmy, resp. Nadace PRECIOSA je oboustranně výhodná. Pro školu znamená možnost podpory talentovaných a kreativních žáků a příležitost pro ně řešit nikoli akademické zadání, ale konkrétní designérský úkol. Přínosné jsou každoroční OP vybraných studentů přímo ve firmě i prezentace školy formou dalších výstupů, např. účastí na designérských soutěžích a výstavách.

PRECIOSA a. s. díky spolupráci s SUPŠS, Železný Brod hledá a nachází talentované designéry, kteří by v budoucnu mohli svoji pracovní kariéru spojit s touto společností. Odborné práce žáků firmě přinášejí nové nápady a vize;  neotřelý pohled žáků na možnosti zpracování skla a kombinace materiálů není totiž zatížen tzv. provozní slepotou.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu