• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SUPŠS Kamenický Šenov a PRECIOSA - LUSTRY při odborné praxi žáků a realizaci exkurzí žáků ve firmě

Spolupráce SUPŠS Kamenický Šenov a PRECIOSA - LUSTRY při odborné praxi žáků a realizaci exkurzí žáků ve firměŠkola: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov

Firma: PRECIOSA – LUSTRY, a. s., Nový svět 915, 471 14 Kamenický Šenov

Odborné sklářské školství má v ČR více než 150letou tradici a zásadní význam pro sklářskou výrobu i výtvarnou kulturu. Předchůdcem Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov byla nedělní škola kreslení (založ. 1839) pro žáky místní školy, sklářské tovaryše a mistry. Na přání místních výrobců skla vznikla roku 1856 Sklářská škola, jejíž absolventi se zasloužili o udržení vysoké úrovně českého sklářství od poloviny 19. století dodnes. Postupně pak vznikaly podobné školy v Novém Boru (1870), Zwieselu (1904) a Železném Brodě (1920).

SUPŠS Kamenický Šenov, nejstarší škola ve svém oboru na světě, nabízí výuku v 4letých studijních oborech vzdělání Užitá malba a Výtvarné zpracování skla a světelných objektů. V průběhu let vychovala řadu odborníků, kteří pracují jako návrháři, propagační a reklamní výtvarníci, restaurátoři, kunsthistorici, pracovníci v oblasti kultury, pracovníci ve správě muzeí, hradů a zámků, učitelé, mistři, technologové i ředitelé firem.

Spolupráce SUPŠS Kamenický Šenov a PRECIOSA - LUSTRY při odborné praxi žáků a realizaci exkurzí žáků ve firměŠkola úzce spolupracuje se sklárnou Bratří Jílků, sklářským ateliérem Petera Ratha Kamenický Šenov, sklárnou MOSER, a. s., Karlovy Vary, PRECIOSA – LUSTRY, a. s., Kamenický Šenov, sklárnou AJETO Lindava a dalšími firmami. Podílí se na mezinárodních sympoziích rytého skla v Kamenickém Šenově, obesílá domácí i zahraniční výstavy skla. Kromě firem spolupracuje se sklářskou školou v německém Rheinbachu a dalšími školami, pro žáky organizuje studijní pobyty. V krátkodobých i dlouhodobých (ročních) kurzech umožňuje studium zahraničním zájemcům o sklářské obory a po vyhodnocení výsledků jim vydává osvědčení o absolvování.

Jako jediná umělecká škola se SUPŠS zabývá designem svítidel, jejím partnerem v této oblasti je PRECIOSA – LUSTRY, a. s. PRECIOSA jako významná firma v kraji, pokračovatel sklářské tradice v oblasti bižuterie v Jablonci nad Nisou a ve výrobě lustrů v Kamenickém Šenově, nezapomíná na svou odpovědnost vůči společnosti. Založila Nadaci PRECIOSA, která cíleně a dlouhodobě pomáhá neziskovému sektoru a jednotlivcům v regionu a na celostátní úrovni je známá podporou vědy a výzkumu a péčí o odborné vzdělávání. Nadace PRECIOSA vyhlašuje každoročně (od roku 2001) grantové řízení na podporu vzdělávání a školství (odborná a vzdělávací činnost uměleckých škol a uměleckých směrů studia) a humanitárních a sociálních projektů z výnosů prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) za předchozí kalendářní rok.

PRECIOSA – LUSTRY, a. s. a SUPŠS Kamenický Šenov se společně dohodly na možnosti přímé spolupráce v dalším období. V rámci ní se konají společné výtvarné projekty a dlouhodobě fungují odborné praxe žáků školy v provozech firmy. Firma pravidelně organizuje exkurze žáků do provozu konstrukce, došlo také k úzkému propojení počítačových metod využívaných školou a firmou PRECIOSA – LUSTRY, a. s.

PRECIOSA a její dceřiné společnosti jako největší zaměstnavatel é v regionu mají zájem o absolventy SUPŠS Kamenický Šenov, škola disponuje podmínkami a možnostmi připravit kvalitní odborníky, kteří budou snadno zařaditelní do výrobního a návrhářského provozu firem.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu