• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SUPŠ Karlovy Vary a MOSER při odborném výcviku a odborné praxi žáků oboru vzdělání Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

Spolupráce SUPŠ Karlovy Vary a fa. MOSERŠkola: Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace,nám. 17. listopadu 710/12, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře

Firma: MOSER, a. s., Kpt. Jaroše 46/19, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace (do 1. září 2015 Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary) je škola s více než 140letou tradicí. Její vznik je spjat s jižní Moravou, tradiční oblastí keramické výroby. Škola se úspěšně rozvíjela až do počátku 20. století, kdy 1. světová válka a hlavně rozvoj výroby porcelánu na Karlovarsku, a tím pokles odbytu keramiky, negativně ovlivnil zájem o studium na Moravě. V roce 1922 bylo rozhodnuto o přestěhování školy do Karlových Varů. K opětovnému poklesu zájmu o keramické obory došlo v v 90. letech minulého století.

Spolupráce SUPŠ Karlovy Vary a fa. MOSERV poslední době dochází ve sklářském odvětví opět k oživení. Také SUPŠ Karlovy Vary se snaží reagovat jak na potřeby společnosti, tak na potřeby pracovního trhu Karlovarského kraje. K tomu jí pomáhá úzká spolupráce hned s několika firmami v regionu (např. G. Benedikt Karlovy Vary s. r. o.,  Thun 1794 a. s., Nová Role, Český porcelán, akciová společnost, Dubí, Moritz Zdekauer 1810 s. r. o., Plesná, provoz Karlovy Vary, IMERYS Tableware CR s. r. o., Karlovy Vary a MOSER, a. s., Karlovy Vary). Žákům škola nabízí aktuálně 6 studijních oborů vzdělání (s uměleckým, technickým a přírodovědným zaměřením) a 2 učební obory vzdělání (Výrobce a dekoratér keramiky a Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla).

Spolupráce SUPŠ Karlovy Vary a fa. MOSEROdborný výcvik žáků oboru vzdělání Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla probíhá ve sklárně MOSER, a. s. pod vedením zkušených instruktorů. V světově známé sklárně, která udává svými nápojovými soupravami a uměleckými díly z křišťálového skla směr v oblasti užitného umění ve světě, získávají budoucí skláři základní foukačské dovednosti v ruční výrobě užitkového a dekoračního skla. Jsou schopni samostatné práce ve sklářské dílně i spolupráce na novém výrobku s renomovanými výtvarníky.

Po dobu školní docházky obdrží žáci na začátku každého školního roku příspěvek 1000 Kč na školní pomůcky. Od 1. ročníku mají možnost přivýdělku ve firmě a od 2. ročníku možnost získání stipendia. Mohou být eventuelně zařazeni do kurzů počítačových dovednost nebo výuky jazyka zdarma (pokud takové kurzy aktuálně běží). V průběhu odborné praxe ve sklárně dostanou žáci zdarma pracovní oděvy a pomůcky a mají zajištěny levné obědy. Žáci jezdí na exkurze do firmy a po dobu odborné praxe se zapojují do různých soutěží.

Firma nabízí pracovní uplatnění žákům učebního oboru vzdělání Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla (se zaměřením foukač pro duté a lisované sklo a brusič). Absolventi tohoto oboru vzdělání získávají od MOSER, a. s. okamžitou pracovní nabídku s náborovým příspěvkem a možností ubytování. Po podepsání pracovní smlouvy obdrží nový zaměstnanec-absolvent školy příspěvek 50 000 Kč vyplacený po 2 částkách - 10 000 Kč po zkušební době, 40 000 Kč po 5 letech pracovního poměru. V oboru se zaměřením brusič žáci nacházejí uplatnění ve firmě při různých typech brusičských činností od prvotního opracování výrobku přes broušení jednoduchých tvarů po náročnější dekorativní broušení.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu