• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SUPŠ a VOŠ, Turnov a PRECIOSA formou nadačních grantů

Fotoatelier - PreciosaŠkola: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, 511 01 Turnov

Firma: PRECIOSA a. s., Opletalova 3197/17, 466 01, Jablonec nad Nisou

Předchůdkyně dnešní Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov, Odborná škola pro úpravu drahokamů, byla slavnostně otevřena v listopadu 1884 tehdejším ředitelem Josefem Malinou, absolventem Vídeňské uměleckoprůmyslové školy. Po roce 1918 byla škola včleněna do celostátní sítě odborných škol pod názvem SOŠ šperkařská v Turnově. Výtvarná produkce školy byla v průběhu její historie poznamenána společenskými proměnami a sledovala vývoj, který u nás prodělávala umělecká řemesla a v širších souvislostech i celá česká výtvarná kultura.

Škola dnes poskytuje střední vzdělávání v oboru vzdělání Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů. Žáci si volí z 5 zaměření, která mají v regionu tradici a týkají se zpracování drahých kamenů, výroby šperků či uměleckého kovářství a odlévání. Na střední vzdělávání navazuje Vyšší odborná škola a 4letý bakalářský studijní program v oboru vzdělání Restaurování kovů, minerálů a organolitů.

Vzhledem k jejímu specifickému zaměření se škola neobejde bez podpory a spolupráce partnerů z řad firem. K nim patří: STUDIO ŠPERK s. r. o., Turnov, Gravo Tech s. r. o., Benátky n. J., Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov, SOLITER, a. s., Jablonec n. N., Jiří Franz – FAS sdružení podnikatelů, Turnov, Diamond Capital s. r. o., Praha, Ing. Henry Kyncl - Komerční slévárna šedé a tvárné litiny Turnov a. s. a PRECIOSA, a. s., Jablonec n. N. Poslední jmenovaná firma, český výrobce křišťálového skla, navazuje na staletou tradici sklářských společností v Jablonci nad Nisou. Jako významná firma libereckého regionu nezapomíná na svou odpovědnost vůči společnosti. Založila Nadaci PRECIOSA, která pomáhá neziskovému sektoru a jednotlivcům v regionu a na celostátní úrovni je známá podporou vědy a výzkumu a péčí o odborné vzdělávání.

Nadace PRECIOSA vyhlašuje každoročně (od roku 2001) grantové řízení na podporu vzdělávání a školství (odborná a vzdělávací činnost uměleckých škol a uměleckých směrů studia) a humanitárních a sociálních projektů z výnosů prostředků Nadačního investičního fondu (NIF) za předchozí kalendářní rok. V konkrétním případě turnovské školy si nadace dobře uvědomuje vysoké finanční náklady, které provázejí výuku na umělecké škole. V tzv. Šperkárně, jak SPUŠ a VOŠ, Turnov místní nazývají, se pracuje s drahými kovy, bronzem a drahými kameny. Nutné je zajistit i technické vybavení školy v podobě strojů, speciálních zařízení, nářadí a ochranných pomůcek. Celkem již nadace věnovala na vybavení školy více než 700 tisíc Kč. Díky tomu škola zakoupila přístroj na galvanické pokovování, ultrazvukovou děrovačku, mobilní horizontální vypalovací pec pro odlévače, otryskávací zařízení, fotostudio pro dokumentaci restaurovaných předmětů, desalinační vanu, vybavení multimediální učebny technologie elektronikou aj.

Firma školu podporuje i v jiných oblastech. Vybraní žáci školy využívají nabídku pomoci PRECIOSA a. s. realizovat ve spolupráci se specialisty z firmy odborné práce. Dlouhodobě se též žáci účastní soutěže „Mistr křišťálu“, kterou PRECIOSA a. s. každoročně vyhlašuje. Jejím cílem je vymyslet pro jednotlivé komodity firmy nové designové návrhy produktů a prezentačních materiálů. Je zřejmé, že tato forma spolupráce přináší užitek oběma stranám.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu