• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SUPŠ a VOŠ Turnov a Komerční slévárny šedé a tvárné litiny Turnov nejen při realizaci odborné praxe žáků uměleckých oborů vzdělání

Škola: Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, 511 01 Turnov

Firma: Ing. Henry Kyncl - Komerční slévárna šedé a tvárné litiny Turnov a. s., 512 61 Přepeře 326

Předchůdkyně dnešní Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov, Odborná škola pro úpravu drahokamů, byla slavnostně otevřena v listopadu 1884 tehdejším ředitelem Josefem Malinou, absolventem Vídeňské uměleckoprůmyslové školy. Po roce 1918 byla škola včleněna do celostátní sítě odborných škol pod názvem SOŠ šperkařská v Turnově. Výtvarná produkce školy byla v průběhu její historie poznamenána společenskými změnami a sledovala vývoj, který u nás prodělávala umělecká řemesla a v širších souvislostech i celá česká výtvarná kultura.

Škola dnes poskytuje střední vzdělávání v oboru vzdělání Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů. Žáci si volí z 5 zaměření, která mají v regionu tradici a týkají se zpracování drahých kamenů, výroby šperků či uměleckého kovářství a odlévání. Na střední vzdělávání navazuje Vyšší odborná škola a 4letý bakalářský studijní program v oboru vzdělání Restaurování kovů, minerálů a organolitů.

Vzhledem k jejímu specifickému zaměření se škola neobejde bez podpory a spolupráce partnerů z řad firem. K nim patří: STUDIO ŠPERK s. r. o., Turnov, Gravo Tech s. r. o., Benátky n. J., Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov, SOLITER, a. s., Jablonec n. N., Jiří Franz – FAS sdružení podnikatelů, Turnov, PRECIOSA GS, a. s., Turnov, Diamond Capital s. r. o., Praha a Ing. Henry Kyncl - Komerční slévárna šedé a tvárné litiny Turnov a. s. S poslední jmenovanou rodinnou firmou škola spolupracuje v mnoha aktivitách. Jde o tradičního výrobce odlitků hydraulických, pneumatických a vysoce namáhaných strojních dílů ze šedé a tvárné litiny. Jeho výroba tedy úzce souvisí s obory vzdělání, které se na SUPŠ a VOŠ Turnov vyučují.

Rodina Kynclova jako majitel turnovské slévárny podporuje školu finančními a věcnými dary při účasti školy na mezinárodních sympoziích uměleckých škol, spolufinancováním společenských akcí, prezentací výsledků práce žáků školy v prostorách slévárny, nákupem materiálu pro jejich umělecká díla či poskytnutím studijních materiálů pro výuku technologie výroby. Kynclovi se finančně podílejí na zlepšení prezentace školy, poskytují pracovní síly a finanční pomoc při rekonstrukci školy.    

Žáci školy vykonávají ve slévárně odbornou praxi. Kromě toho firma financuje dopravu na každoroční 14denní zahraniční kovářskou praxi osmi žáků v rakouském městě Ybbsitz. Finanční pomoc činí cca 100 tisíc Kč ročně. Vedení slévárny je aktivně zapojeno do činnosti Školské rady, účastní se praktických maturitních zkoušek a všech významných prezentačních akcí školy, které občas i spolufinancují, jako tomu bylo v případě oslav 130 let od založení školy.

Velkou akcí bylo vytvoření a financování (cca 1 mil. Kč) uměleckého díla podle návrhu žákyně školy, které vznikalo celý rok ve slévárně rodiny Kynclových a bylo odhaleno v turnovském městském parku. Vztahy a spolupráce školy s firmou Kynclových jsou nadstandardní, dá se říct téměř rodinné. Snad neexistuje akce školy, na které by se Kynclovi nepodíleli. Škola si partnerství s jejich firmou velmi váží. Je si dobře vědoma toho, že málokterá podobná instituce má tak úžasného mecenáše.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu