• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce Střední školy technické Opava a OSTROJ při odborném výcviku žáků, poskytování stipendií aj.

Spolupráce Střední školy technické OpavaŠkola: Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, 747 05 Opava 5

Firma: OSTROJ a. s., Těšínská 1586/66, 746 01 Opava -Předměstí

Střední škola technická Opava, dříve učňovské pracoviště Ostroj, zahájila svou činnost v roce 1949 jako základna přípravy kvalifikovaných strojírenských dělníků pro nově vzniklý podnik Ostroj Opava. Později také připravovala pracovníky pro potřeby podniků a závodů Ostravsko-karvinského revíru a v neposlední řadě také podniků regionu nejen strojírenských, ale i těch, které potřebovaly kvalifikované strojní zámečníky na úseky údržby a jiné provozy zajišťující bezporuchový chod firmy.

Během své existence škola ušla velký kus cesty, a přestože je mezi občany města Opava známá spíše jako „učiliště Ostroj“ nebo „učňák na Kolofíkáči“, je plnohodnotnou moderní střední školou poskytující vzdělání na úrovni výstupu s maturitním vysvědčením a výučním listem. O tom, že škola má dobré výsledky při vzdělávání strojírenských odborníků, svědčí také dlouholetá spolupráce s firmami projevujícími o žáky zájem již v období tzv. odborného rozvoje, tedy odborného výcviku (OV), který absolvují žáci v posledním ročníku studia na pracovištích firem. Ti nejlepší a nejšikovnější pak v těchto firmách najdou zaměstnání i po ukončení studia.

Důležitým partnerem v oblasti spolupráce firmy a školy je místní firma s více než 60letou tradicí výroby – OSTROJ a.s. Společnost je významným výrobcem sortimentu důlních zařízení pro všechny podmínky dobývání v hlubinných dolech a dalších strojírenských produktů. Je schopna tzv. na klíč kompletně vybavit důlní porub včetně odtěžení metodou Longwall. Její spolupráce s opavskou technicky zaměřenou střední školou je dlouhodobá a převážnou část zaměstnanců dělnických profesí tvoří absolventi školy.

V posledních letech škola každoročně posílá do OSTROJ a. s. desítky žáků posledního ročníku studia na OV. Na každé divizi ve firmě pracují proškolení instruktoři, kteří se žákům speciálně věnují a předávají jim své zkušenosti z výrobního procesu. V zájmu jednotlivých divizí pak je po absolvování OV a ukončení studia žáků přijmout tyto absolventy do trvalého pracovního poměru.

Kromě spolupráce školy a firmy při realizaci OV žáků se OSTROJ a. s. každoročně podílí na modernizaci vybavení dílenských pracovišť školy. Škola také podporuje žáky 1. ročníků formou stipendia z prostředků firmy a pro nejlepší žáky 2. a 3. ročníků nabízí smlouvy o podnikových stipendiích firmy.

Střední škola technická Opava dostává také nepravidelně prostor pro publikaci své činnosti, úspěchů svých žáků, zpráv o akcích školy apod. ve firemním časopise firmy OSTROJ a. s. V prosinci roku 2010 se např. na titulní straně časopisu objevila fotografie z otevření nově vybavené CNC dílny, kterého se mj. osobně účastnil předseda představenstva OSTROJ a. s. Ing. Vladimír Trochta. Uvnitř v čísle pak vyšel článek zmiňující se o daru firmy škole či o odborné praxi žáků školy ve firmě.

Firma věnovala škole finanční příspěvek ve výši 236 160 Kč na nákup měřícího a seřizovacího přístroje BMD 300v HSC pro výrobu na CNC strojích. Škola využívá přístroj při výuce učebních a studijních oborů vzdělání Obráběč kovů a Mechanik seřizovač. Týká se to přibližně 200 žáků, kteří se v těchto oborech připravují na své budoucí povolání.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu