• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SŠTZ Mohelnice a OEZ při odborném výcviku žáků elektrotechnických oborů vzdělání

Spolupráce SŠTZ Mohelnice a OEZ při odborném výcviku žáků elektrotechnických oborů vzděláníŠkola: Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, 1. máje 667/2, 789 85 Mohelnice

Firma: OEZ s. r. o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad

Střední škola technická a zemědělská Mohelnice má více než 60letou tradici, svoji činnost zahájila v roce 1952. Současná podoba školy vznikla sloučením Střední školy technické v Mohelnici se Středním odborným učilištěm zemědělským v Lošticích. Škola nabízí 4leté studium strojírenského oboru vzdělání, 3leté studium dvou strojírenských, dvou elektrotechnických a tří zemědělských oborů vzdělání a dále nástavbové studium pro absolventy učebních oborů.

Budova školy je situovaná do samého centra významných regionálních firem v Mohelnici a okolí, s nimiž škola navázala spolupráci. K jejím významným partnerům patří: HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s. r. o., Mohelnice, Siemens, s. r. o. (odštěpné závody Elektromotory Mohelnice a Busbar Trunking Systems Mohelnice), OEZ s. r. o., Letohrad, ZLKL, s. r. o., Loštice, KLEIN automotive s. r. o., Štíty, ABB s. r. o., Praha, Slovácké strojírny, a. s., Uherský Brod, KOPOS KOLÍN a. s. a také Úřad práce v Šumperku, Hospodářská komora ČR a Cech KOVO ČR. Spolupráce školy a firem je oboustranně úspěšná. Firmy využívají oborové nabídky školy a absolventi ve firmách nacházejí finančně výhodné pracovní příležitosti. V Mohelnici a okolí má škola také několik smluvních pracovišť pro odborný výcvik (OV) žáků a vykonávání odborné praxe. Škola se také účastnila monitoringu v rámci projektu POSPOLU.

S firmou OEZ s. r. o., která působí na trhu více než 70 let, škola spolupracuje zejména v elektrotechnických oborech vzdělání. Společnost je od roku 2007 součástí skupiny Siemens a dnes patří k podnikatelským lídrům středoevropského regionu. Žáci školy se během OV seznamují s produkty firmy v rámci Projektu pomoci středním technickým školám, který firma vytvořila, a podílejí se i na jejich výrobě.

 Podstatou projektu je pomoc středním odborným školám v rozvoji praktických zkušeností žáků v součinnosti s velkoobchody a jejich zákazníky. Konkrétně se do projektu zapojila společnost ELEKTROCENTRUM TRADING spol. s r. o., Olomouc. Její zákazníci v období od května do srpna 2013 nákupem přístrojů a dalšího sortimentu firmy OEZ s. r. o. přispívali ke zkvalitnění výuky v SŠTZ Mohelnice. Cílem akce bylo získat pro školu rozvodnice a modulární přístroje z produkce OEZ s. r. o., které se pak staly nedílnou součástí OV žáků. 

Do akce se mohli zapojit všichni zákazníci velkoobchodu ELEKTROCENTRUM TRADING spol. s r. o. Pět odběratelů, ať již firem, nebo živnostníků, kteří v uvedeném období uskutečnili největší nákupy, bylo pozváno na slavnostní předání daru škole, jež proběhlo v rámci celodenní prezentace OEZ s. r. o.  SŠTZ Mohelnice obdržela celkem čtyři provedení plastových rozvodnic DistriTon typu RZG, přičemž každá obsahovala 24 pólů modulárních přístrojů Minia vhodných pro domovní a bytovou výstavbu. 

Spolupráce v oblasti podpory prodeje výrobků OEZ s. r. o. umožnila žákům získat kvalitní elektrotechnický materiál, který nejen rozšiřuje jejich odborné kompetence, ale podporuje také jejich vnímání významného výrobce na elektrotechnickém trhu.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu