• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SŠTŘ Nový Bydžov a fïrem Maso Jičín a Podkrkonošská uzenina při realizaci praktické závěrečné zkoušky žáků oboru vzdělání Řezník - uzenář

Škola: Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov

Firmy: Maso Jičín s. r. o., Konecchlumského 1075, 506 01 Jičín - Valdické Předměstí; Podkrkonošská uzenina s. r. o., 514 01 Bělá 149

Areál Střední školy technické a řemeslné, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 tvoří 5 budov v Novém Bydžově a Hlušicích a centrum praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou. Škola, zřizovaná od r. 2001 Královéhradeckým (KH) krajem, vychovává budoucí pracovníky ve sféře dopravy, opravárenství, automobilového průmyslu, strojírenství, zemědělské prvovýroby (jako jediné zařízení v rámci okresu), potravinářství a služeb pro specifické podmínky regionálního trhu práce. Vyvíjí rovněž doplňkovou činnost v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, hostinské činnosti, výuky řízení motorových vozidel, vzdělávání řidičů a servisní, vzdělávací a obchodní činnosti.

Aktuálně škola nabízí výuku 4letého oboru vzdělání Dopravní prostředky - zaměření Technik silniční dopravy a Operátor silniční dopravy, 2letých nástavbových oborů vzdělání Provozní technika a Podnikání a osmi 3letých učebních oborů vzdělání (Diagnostik motorových vozidel, Elektrikář - silnoproud, Cukrář, Kuchař - číšník, Řezník – uzenář (jako jediné zařízení v rámci kraje), Automechanik, Řidič nákladní a osobní dopravy a Opravář zemědělské techniky). Obor vzdělání Řezník - uzenář je podpořen stipendijním programem KH kraje. Připravuje kvalifikované odborníky v oblasti jateční výroby a v oblasti zpracování, výroby a distribuce masných výrobků.

Škola spolupracuje s řadou výrobních a obchodních podnikatelských subjektů v regionu. Jejími partnery jsou např. ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, JABLOTRON GROUP a. s., Jablonec n. N., Volvo Group Truck Center Hradec Králové, CS CARGO Railway a. s., Jičín, KOBIT, spol. s r. o., provozovna Jičín, AŠ Financial Services a. s., Hradec Králové, DESPA OK s. r. o., Chlumec n. C., Seco GROUP a. s., pob. Jičín, AGRO SLATINY a. s., AGROSERVIS JaS, s. r. o., Zibohlavy, STROM PRAHA a. s., pob. Smiřice a Stará Paka, DS Agro Libštát s.r.o., Agroslužby CZ, a. s., Hradec Králové, Maso Jičín s. r. o. (masokombinát zaměřený na výrobu specialit, šunkových výrobků a uzených mas) či Podkrkonošská uzenina s. r. o., Bělá (s tradicí výroby uzenin od r. 1990). U posledních dvou jmenovaných smluvních partnerů vykonávají vybraní žáci oboru vzdělání Řezník - uzenář odborný výcvik (OV) a zároveň praktickou část závěrečné zkoušky (PZZ).

Pro spolupráci při plánování PZZ podle jednotného zadání závěrečných zkoušek (JZZZ) byla vytvořena pracovní skupina, kterou tvoří zástupce školy a po jednom zástupci (instruktorovi) z firem Maso Jičín s. r. o. a Podkrkonošská uzenina s. r. o., kteří jsou také členy zkušební komise. V rámci projektu POSPOLU se PZZ týkala v každé firmě 2 žáků a byla rozložena do 3 dnů po 7 hodinách, tj. celkem 21 hodin. K oslovení sociálních partnerů došlo při pravidelných kontrolách vedoucího oborového učitele školy 1-2x měsíčně na pracovištích firmy, kde určení žáci konali OV. Během těchto kontrol se žáci připravovali na všechny praktické úkoly, které pak v rámci PZZ vykonávali. Materiálně technické a finanční zabezpečení PZZ bylo výhradně v kompetenci firmy.

Maso Jičín s. r. o. i Podkrkonošská uzenina s. r. o. patří k  prosperujícím potravinářským firmám v regionu. Spolupráce školy a firem v oblasti přípravy žáků pro jejich budoucí povolání je na vysoké úrovni, řada absolventů školy získává v těchto firmách zaměstnání a firmy nové kvalifikované pracovníky. Podkrkonošská uzenina s. r. o. se mj. také podílela na přípravě žáků na soutěž odborných dovedností v Poličce, kde tým školy získal 2. místo.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu