• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SŠTŘ Nový Bydžov a firem AGRO Slatiny a DS Agro Libštát při realizaci praktické závěrečné zkoušky žáků oboru vzdělání Opravář zemědělských strojů

Škola: Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov

Firmy: AGRO SLATINY a. s., 506 01 Slatiny 68; DS Agro Libštát s. r. o., 512 03 Libštát 310

Areál Střední školy technické a řemeslné, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 tvoří díky sloučení škol 5 budov v Novém Bydžově a Hlušicích a centrum praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou. Škola, zřizovaná od r. 2001 Královéhradeckým (KH) krajem, vychovává budoucí pracovníky ve sféře dopravy, opravárenství, automobilového průmyslu, strojírenství, zemědělské prvovýroby (jako jediné zařízení v rámci okresu), potravinářství a služeb pro specifické podmínky regionálního trhu práce. Vyvíjí rovněž doplňkovou činnost v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, hostinské činnosti, výuky řízení motorových vozidel, vzdělávání řidičů a servisní, vzdělávací a obchodní činnosti.

Aktuálně škola nabízí výuku 4letého oboru vzdělání Dopravní prostředky - zaměření Technik silniční dopravy a Operátor silniční dopravy, 2letých nástavbových oborů vzdělání Provozní technika a Podnikání a osmi 3letých učebních oborů vzdělání (Diagnostik motorových vozidel, Elektrikář - silnoproud, Cukrář, Kuchař - číšník, Řezník – uzenář, Automechanik, Řidič nákladní a osobní dopravy a Opravář zemědělské techniky). Tradice oboru vzdělání Opravář zemědělské techniky (dříve Opravář zemědělských strojů) byla započata na SOU Hlušice ještě dříve, než došlo ke sloučení s SOU Nový Bydžov. V současné době má obor nejpočetnější zastoupení v počtu žáků SŠTŘ Nový Bydžov. Jeho absolventi nacházejí uplatnění v zemědělských firmách i ve strojírenství a je o ně v regionu z řad podniků velký zájem. Nejen proto škola plánuje generální přestavbu objektu starých již nevyhovujících dílen.

Škola spolupracuje s řadou výrobních a obchodních podnikatelských subjektů v regionu. Jejími partnery jsou např. ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, JABLOTRON GROUP a. s., Jablonec n. N., Volvo Group Truck Center Hradec Králové, CS CARGO Railway a. s., Jičín, KOBIT, spol. s r. o., provozovna Jičín, AŠ Financial Services a. s., Hradec Králové, DESPA OK s. r. o., Chlumec n. C., Seco GROUP a. s., pob. Jičín, AGROSERVIS JaS, s. r. o., Zibohlavy, STROM PRAHA a. s., pob. Smiřice a Stará Paka, Agroslužby CZ, a. s., Hradec Králové, Maso Jičín s. r. o., Podkrkonošská uzenina s. r. o., Bělá, AGRO SLATINY a. s. či DS Agro Libštát s.r.o. V úzké spolupráci s DS Agro Libštát s. r. o. škola zajišťuje pro žáky oboru vzdělání Opravář zemědělské techniky (dříve Opravář zemědělských strojů) odborný výcvik (OV) a kvalifikační kurzy k obsluze zemědělské techniky, čímž výrazně rozšířila kvalifikovanost žáků tohoto oboru. Ve firmě škola organizuje i výukové stáže a exkurze. AGRO Slatiny a. s. byla Ministerstvem zemědělství ČR jmenována jedním ze školních závodů pro účely zajištění OV žáků.

Pro spolupráci při plánování PZZ podle jednotného zadání závěrečných zkoušek (JZZZ) byla vytvořena pracovní skupina, kterou tvoří zástupce školy a po jednom zástupci (instruktorovi) z firem AGRO SLATINY a. s. a DS Agro Libštát s.r.o., kteří jsou také členy zkušební komise. Realizace PZZ je plánována v prostorách opravárenských dílen. V rámci projektu POSPOLU se PZZ týkala v každé firmě 2 žáků a byla rozložena do 2 dnů po 7 hodinách, tj. celkem 14 hodin. K oslovení sociálních partnerů došlo při pravidelných kontrolách vedoucího oborového učitele školy 1-2x měsíčně na pracovištích firmy, kde určení žáci konali OV. Během těchto kontrol se žáci připravovali na všechny praktické úkoly, které pak v rámci PZZ vykonávali. Materiálně technické a finanční zabezpečení PZZ bylo výhradně v kompetenci firmy.

Spolupráce SŠTŘ Nový Bydžov se smluvními partnery je prospěšná pro obě strany. Žáci se ve firmách připravují pro budoucí povolání na moderních zemědělských strojích, jež si škola z finančních důvodů nemůže dovolit. Kurzy k obsluze zemědělských strojů, které škola žákům poskytuje, jsou ve spolupráci s firmami na velmi dobré úrovni. Žáci rovněž ve firmách nacházejí příležitost uplatnění po ukončení studia. Firmy si tak připravují potencionální zaměstnance, o které je v oboru nouze.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu