• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SŠPU, Opava a BRANO GROUP v rámci vzdělávacího programu Naše škola při odborné praxi žáků oborů vzdělání Strojírenství a Informační technologie a formou dalšího vzdělávání učitelů ve firmě

Spolupráce SŠPU, Opava a BRANO GROUP v rámci vzdělávacího programu Naše školaŠkola: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, 746 01 Opava - Město

Firma: BRANO GROUP, a. s., Opavská 1000, 747 41 Hradec nad Moravicí

Právní předchůdkyní Střední školy průmyslové a umělecké, Opava, příspěvková organizace byla Vyšší průmyslová škola strojnická v Opavě, které byla současná budova školy přidělena v roce 1955. Objekt byl postaven v tzv. císařskokrálovském stylu Slezským zemským úřadem již na sklonku 60. let 19. století. V průběhu let z něj vznikl školní areál sousedící se Slezským zemským muzeem, jehož součástí je i přilehlý objekt laboratoří určený pro výuku odborných předmětů z oblasti elektrotechniky a informačních technologií. Praktická i odborná příprava žáků probíhá v detašovaných školních dílnách.

Původně byla výuka ve škole zaměřena na strojírenství, v roce 1993 byla rozšířena o uměleckoprůmyslové obory a v roce 1997 o informatický obor. Aktuálně tedy škola vyučuje dva technické obory vzdělání s maturitou (Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku a Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování) a tři uměleckoprůmyslové obory vzdělání s maturitou (Průmyslový design, Tvorba hraček a herních předmětů a Grafický design). Absolventi technických oborů vzdělání získávají potřebnou kvalifikaci pro výkon povolání technika v zvoleném oboru. Hlavním posláním studia uměleckoprůmyslových oborů vzdělání je přirozený rozvoj talentu žáků. Připravuje mladé výtvarníky nejen po stránce umělecké, ale i odborné a řemeslné. Rozsah výuky všeobecně vzdělávacích předmětů u všech oborů je i předpokladem pro vysokoškolské studium.

SŠPU, Opava úzce spolupracuje s významným hráčem na trhu v opavském regionu - firmou BRANO GROUP, a. s. Oba partneři jsou iniciátory vzdělávacího programu Naše škola, do něhož se na Opavsku zapojilo již 23 firem (některé firmy se nezapojily přímo, ale se školou spolupracují). Cílem tohoto programu je prohloubení spolupráce školy a firem v oblasti odborné přípravy žáků a dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů. Program se tak snaží řešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce v technických oborech vzdělání.

V rámci Náborového dne BRANO GROUP, a. s. žákům 3. a 4. ročníku oboru vzdělání Strojírenství a Informační technologie představila svou firmu a možnosti, které nabízí jak v rámci odborné praxe (OP) žáků, tak i v budoucím možném pracovním uplatnění.  Akce se účastnil také představitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Petr Holica a náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast školství Věra Pálková. Firmy, které se přihlásily do programu Naše škola, zajistí vždy v květnu OP pro celkem 30 studentů 3. ročníku oboru vzdělání Strojírenství. Žáci školy již mají zkušenost s výrobou v BRANO GROUP, a. s., kdy v této firmě vykonávali OP v předešlém školním roce. Na firemních tričkách nosí nápis „Učím se pro BRANO“.

Vedle žáků se do programu Naše škola aktivně zapojí i učitelé odborných předmětů, kteří se budou dále vzdělávat např. formou stáží na pracovištích BRANO GROUP, a. s.

Spolupráce SŠPU, Opava a BRANO GROUP, a. s. probíhá i v jiných oblastech. Firma zastoupená jejím majitelem Ing. Pavlem Juříčkem, Ph.D. např. škole v roce 2013 věnovala tři velké LED televizory do jazykových učeben na podporu výuky odborné angličtiny.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu