• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SŠE, Ostrava a Veolia Energie ČR nejen při odborném výcviku žáků oboru vzdělání Mechanik elektrotechnik

třední škola elektrotechnická, OstravaŠkola: Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o., Na Jízdárně 30, 702 00 Ostrava

Firma: Veolia Energie ČR, a. s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Historie Střední školy elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o. sahá do roku 1951, kdy vznikl v Ostravě podnik Ústřední dílny OKR a při něm bylo zřízeno první učňovské středisko. V následujících letech se Střední odborné učiliště (SOU) z prostorových a kapacitních důvodů několikrát stěhovalo. V letech 1968-1969 dostalo současnou podobu. V roce 1991 se stalo SOU samostatným právním subjektem a přes Integrovanou střední školu dospělo v roce 2006 až k dnešnímu názvu.

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, jak už její název napovídá, nabízí studium několika forem vzdělávání v elektrotechnických oborech vzdělání – dva 3leté učební obory (Elektrikář a Elektrikář – silnoproud), tři 4leté studijní obory (Optik a Mechanik elektrotechnik se zaměřeními Elektrotechnická zařízení a Počítačové a zabezpečovací systémy), dále jeden 2letý (Provozní elektrotechnika) a dva 3leté (Provozní elektrotechnika a Podnikání) nástavbové studijní obory.

Součástí studia pro obor vzdělání Mechanik elektrotechnik je odborný výcvik, který je realizován v dílnách školy, a to v 1. ročníku dva dny, ve 2. ročníku tři dny během čtrnácti dnů, ve 3. ročníku tři dny během čtrnácti dnů. Ve 4. ročníku mohou žáci část odborného výcviku vykonávat na pracovištích firem, kde získávají pracovní zkušenosti, poznávají pracovní prostředí, organizaci práce, pracovní tempo, nároky na pracovníky a rozšiřují si své pracovní zkušenosti. Získají také kontakt se zaměstnanci a zaměstnavateli firem pracujících v elektrotechnických oborech a energetice.

Největším partnerem SŠE, Ostrava je SKUPINA ČEZ, škola také úzce spolupracuje s firmou Veolia Energie ČR, a. s., předním českým výrobcem a dodavatelem tepla a elektrické energie v kombinovaném cyklu neboli kogeneraci, která je vysoce šetrná k životnímu prostředí. Vedle tepla a elektřiny firma vyrábí a dodává chlad, teplou užitkovou vodu, stlačený vzduch, dusík atd. a je poskytovatelem multitechnických a energetických služeb.

Veolia Energie ČR, a. s. je jednou z firem, u níž žáci školy vykonávají část odborného výcviku. Během něho firma od žáků očekává nadšení a ochotu pracovat, schopnost rozvíjet se, projevovat nové nápady a kreativitu, zájem o danou problematiku a schopnost využít svých znalostí získaných ve škole v praxi.

Spolupráce školy a firmy se netýká pouze odborného výcviku žáků. Veolia Energie ČR, a. s. škole nabízí pomoc při tvorbě studijních programů šitých na míru, při vyhledávání a podpoře talentovaných žáků, organizuje stáže pro učitele a spoluúčast odborníků z praxe při výuce ve škole, ve zkušebních komisích a statutárních orgánech školy. Pořádá prezentace společnosti jako perspektivního zaměstnavatele formou exkurzí, dne otevřených dveří, přednášek aj.  Škola a firma organizují různé společné akce a vzájemně spolupracují v oblasti výzkumu a vývoje.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu