• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SŠ zemědělské a přírodovědné Rožnov p. R. a Valašského ZOD při odborném výcviku žáků oboru vzdělání Zemědělec – farmář

Škola: Střední škola zemědělská a přírodovědná, nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Firma: Valašské ZOD, družstvo, 756 51 Zašová 622

Střední škola zemědělská a přírodovědná je školou s téměř 120letou tradicí. Její historie spadá do r. 1897, kdy byla slavnostně otevřena Hospodářská škola pro celé Valašsko se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. Pod současným názvem se prezentuje od r. 2007. Je fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a trvalou vzdělávací základnou Ministerstva zemědělství. Nabízí střední vzdělávání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí a od r. 2013 střední vzdělávání s výučním listem v oboru vzdělání Zemědělec - farmář.

Kromě Univerzity Palackého v Olomouci škola úspěšně spolupracuje s mnoha zemědělsky zaměřenými podniky, družstvy aj. Pro obory vzdělání Agropodnikání a Zemědělec - farmář to jsou: Valašské ZOD, Zašová, ZD Francova Lhota, TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm, Jezdecký klub Valašsko, Farma ZPZ s. r. o., OSEVA- PRO s. r. o., Ranč Bučiska, Farma Rudimov, Farma Vrbětice a Agrofyto Lidečko. Valašské ZOD v Zašové se nachází v hornaté oblasti okresu Vsetín.  Jeho činnost je převážně zaměřena na zemědělskou výrobu, rostlinnou i živočišnou. Hlavním výrobním artiklem je výroba mléka, úkolem rostlinné výroby je zajištění dostatečného množství kvalitních objemných a jadrných krmiv pro vlastní chovaná zvířata.

Ve Valašském ZOD vykonávají žáci 1. - 3. ročníku školy oboru vzdělání Zemědělec - farmář pod vedením zaměstnance družstva odborný výcvik (OV) při činnostech v pozici ošetřovatel zvířat. Podnik má tři firemní pracoviště, na kterých se mohou žáci podílet na všech pracích souvisejících s chovem mléčného či masného skotu. Žákům jsou k dispozici veškeré pracovní pomůcky. OV se v každém ročníku účastní vždy celá třída rozdělená na skupiny v počtu 8-12 žáků. Jeho délka probíhá dle dotace hodin konkrétního tématu, vždy 6 hodin denně ve všech ročnících. Ve školním roce 2013‒2014 proběhl OV ve Valašském ZOD v rozsahu 120 hodin. OV se v průběhu školního roku střídá s teoretickou výukou (týden teoretické výuky, týden OV).

Instruktory žáků jsou zaměstnanci družstva určení vedoucím provozu (nebo on sám), který ve spolupráci s učitelem OV připraví na konkrétní termín práce související s tematickým zaměřením OV. Učitel OV je přítomen při výcviku v plném rozsahu a denně hodnotí výkon jednotlivých žáků na základě svých poznatků v souvislosti s názorem vedoucího pracoviště, nebo instruktora. Žáci za produktivní práci v rámci OV dostávají finanční odměnu v závislosti na rozsahu a výsledku práce ve výši 20-30 Kč/hod. poskytovanou družstvem. V průběhu výuky podle výsledků, ročníku a docházky obdrží 300-500 Kč měsíčně s možností jednorázové odměny až 5 000 Kč.

V 1. a 2. ročníku se v rámci OV žáci seznamují se všemi pracovními postupy souvisejícími s pravidly chovu skotu, prohlubují si praktické znalosti a zdokonalují se ve výkonu činností v souladu s principy chovu skotu. Ve 3. ročníku si samostatně připravují pracovní pomůcky a vykonávají svěřené práce určené mistrem OV či instruktorem v rámci krmení a ošetřování skotu.

Množství informací a zkušeností, které mohou žáci získat na pracovišti Valašského ZOD, je široké. Na tomto pracovišti dosud probíhala jen praktická výuka ve studijním oboru, ale na základě nových zkušeností bylo ověřeno, že pracoviště plně vyhovuje i potřebám OV žáků oboru vzdělání Zemědělec - farmář. Škola do budoucna plánuje rozšířit spolupráci i na OV v učebních oborech v rámci zpracování zemědělských produktů.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu