• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SŠ TEGA Blansko a ČKD Blansko Holding při odborné praxi žáků elektrotechnických a strojírenských oborů vzdělání a formou stipendií

SvářečŠkola: Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace, Bezručova 33, 678 01 Blansko

Firma: ČKD Blansko Holding, a. s., Gellhornova 2228/1, 678 01 Blansko

Dějiny Střední školy technické a gastronomické Blansko, příspěvková organizace se datují od roku 1948, kdy se tehdejší vedení národního podniku Metra Blansko rozhodlo zahájit skupinovou výuku učňů. Vznik učiliště však sahá mnohem hlouběji do minulosti. V roce 1911 založil Erich Roučka v Blansku první dílnu v Rakousku - Uhersku, v níž se vyráběly elektrické měřicí přístroje. Už tehdy byli potřeba první učni, které vedli zkušení dělníci na různých pracovištích. Založení učiliště tak bylo dalším logickým krokem. Výuka v nynější budově v Bezručově ulici začala v roce 1968.

Vzdělávání žáků především pro výrobu elektrických měřicích přístrojů svým významem ovlivnila nejen blanenský region. V roce 1991 škola získala plnou samostatnost ve formě právní subjektivity. Od roku 2000 ji zřizuje Jihomoravský kraj.

SŠ TEGA Blansko (dříve SOŠ a SOU Blansko) je moderní školou (v názvu používá podtitul „škola moderních technologií“), která žákům nabízí střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem v oblastech strojírenství, elektrotechniky, a gastronomie. Konkrétně jde o dva studijní obory vzdělání (Mechanik seřizovač a Mechanik elektrotechnik), čtyři učební obory vzdělání a tři učební obory vzdělání v rámci 1letého nástavbového studia. Moderní technologie jsou ve škole podpořeny již devíti projekty z evropských sociálních fondů (ESF).

Aby zajistila žákům kvalitní odborné praxe a podporu odborného školství vůbec, škola spolupracuje s více než dvaceti partnerskými firmami v strojírenských a elektrotechnických oborech a s více než dvaceti firmami v gastronomickém oboru. Do první skupiny patří např.: ČKD Blansko Holding, a. s., Tyco Electronics Czech s. r. o., Kuřim, AB KOMPONENTY s. r. o., Brno, ALPS Electric Czech, s. r. o., Sebranice, Miloslav Kaderka - Kastr, Rozhraní, SMC Industrial Automation CZ s. r. o., Brno, E-Tronics s. r. o., Brno, KOPOS Kolín a. s., Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (patřící pod Mendelovu univerzitu v Brně), OMNI-X CZ s. r. o., Brno a další.

Spolupráce SŠ TEGA Blansko a ČKD Blansko Holding, a. s. trvá již od roku 2007 a týká se především realizace odborné praxe (OP) žáků. ČKD Blansko Holding, a. s. je přímým pokračovatelem ČKD Blansko, strojírenské firmy s bohatou tradicí. Firma je výrobcem vodních turbín a hydrotechnického zařízení pro malé a velké vodní elektrárny. Její produkty jsou využívány po celém světě a nesou pečeť kvality českého strojírenství.

ČKD Blansko Holding, a. s. žákům umožňuje vykonávat v prostorách firmy OP s perspektivou získání zaměstnání po ukončení studia. Potenciálním zaměstnancům nabízí nadstandardní platové ohodnocení, výkonnostní odměny, sociální program, firemní výhody, profesní růst, odborné kurzy a vzdělávání, dlouhodobou perspektivu, odbornou práci na zajímavých zakázkách i silné a stabilní firemní zázemí. Vybrané žáky firma podporuje již během studia formou stipendií. Téměř každoročně nachází pracovní uplatnění ve společnosti několik absolventů školy. 

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu