• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SŠ stavební Jihlava a Podzimek a synové při výchově žáků na základě rámcové smlouvy

Elektrikáři nacvičují na panelechŠkola: Střední škola stavební Jihlava, Žižkova 1939/20, 586 01 Jihlava

Firma: Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, 589 01 Třešť

Střední škola stavební Jihlava existovala do července 2006 jako Integrovaná střední škola stavební a Učiliště. Její historie sahá do roku 1994, kdy došlo ke sloučení středního odborného učiliště se stavební průmyslovou školou. SŠ stavební Jihlava má regionální charakter.

Žákům kraje Vysočina nabízí různorodé studijní programy v oblasti stavebnictví. Vyučuje čtyřletý studijní obor vzdělání Stavebnictví se čtyřmi zaměřeními po absolvování 2. ročníku studia, dvouletý učební obor vzdělání se stavebním zaměřením, tříleté učební obory vzdělání se stavebním a dřevařským zaměřením a nástavbové studium navazující na tříleté učební obory.

naši žáci na zakázceTeoretická část výuky studijních i učebních oborů probíhá v hlavní budově školy v Jihlavě, praktická část je zajišťována na odloučeném pracovišti v Heleníně, kde vznikly prostorné moderní dílny pro budoucí truhláře, tesaře, zedníky, klempíře, pokrývače, elektrikáře, instalatéry i stavbaře.

Škola úzce spolupracuje s partnerskou institucí HTBL Krems v Rakousku a dále s místními firmami PSJ, a . s. a Podzimek a synové s. r. o., významnou stavební a montážní firmou, která v regionu navazuje na  více než stoletou tradici. Hlavní náplní společnosti Podzimek a synové s. r. o. jsou občanské, bytové, průmyslové, inženýrské a vodohospodářské stavby dodávané na klíč.

Žáci staví altánPodzimek a synové s. r. o. a SŠ stavební Jihlava se rozhodly prohloubit spolupráci při výchově a vzdělávání žáků učebních a studijních oborů stavebního a dřevařského zaměření v kraji. Statutární zástupci firmy a školy - jednatel společnosti Ing. Martin Podzimek a ředitel školy PhDr. Pavel Toman -  podepsali dne 14. 11. 2013 rámcovou smlouvu o spolupráci, ve které jasně deklarují společný zájem, aby profesní vzdělávání žáků probíhalo v souladu s moderními trendy ve stavební a dřevařské výrobě a aby probouzelo u žáků zájem o zvolený obor tak, aby v něm po ukončení vzdělávání chtěli pracovat.

Rámcová smlouva o spolupráci vyjadřuje zájem obou partnerů vzájemně se informovat o potřebách pracovního trhu, požadavcích na budoucí zaměstnance, o změnách ve vzdělávacím systému, o podmínkách teoretické i praktické přípravy žáků ve škole. Smlouva také obsahuje závazek firmy pomoci při výuce odborných předmětů např. formou přednášek odborníků z praxe, organizací exkurzí pro žáky a učitele, organizací odborných soutěží apod. Obě strany ve smlouvě přikládají značnou důležitost kariérovému poradenství a všem aktivitám, které směřují k lepší prezentaci stavebních a dřevařských oborů na veřejnosti.

Součástí rámcové smlouvy o spolupráci je také stipendijní smlouva, na základě které firma Podzimek a synové s. r. o. poskytuje stipendia vybraným žákům některých učebních oborů. Takto již získalo stipendium např. 6 žáků oborů vzdělání Zedník, Tesař a Elektrikář – pro silnoproud. Stipendium firma poskytuje žákům od 2. ročníku, a to ve výši 1 000 Kč měsíčně. Stipendijní smlouva přitom jasně vymezuje podmínky, za kterých je žákům stipendium vypláceno. Kromě finanční motivace jsou žáci vybaveni firemním pracovním oděvem a nářadím pro praktickou výuku, která u vybraných žáků probíhá přímo ve firmě nebo na zakázkách, které firma právě realizuje.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu