• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice a OEZ při odborném výcviku žáků a účasti žáků a učitelů na prezentacích firmy

DalešiceŠkola: Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice

Firma: OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad

Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice vznikla v roce 2003 sloučení tří škol s mnoholetou tradicí: Středního odborného učiliště zemědělského, Středního odborného učiliště strojírenského a Středního odborného učiliště lesnického. Nástupnickou organizací se stalo Střední odborné učiliště zemědělské, které později změnilo název na ten současný. Škola s odborným zaměřením vychovává žáky pro firmy a organizace v regionu.

SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice v současné době zajišťuje komplexní přípravu žáků v učebních a studijních oborech´vzdělání, včetně nástavbového maturitního studia pro absolventy 3letých učebních oborů. Jedná se o tři 4leté studijní obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou, deset 3letých učebních oborů vzdělání zakončených výučním listem, tři obory nástavbového studia a navíc zkrácené 1leté studium dvou učebních oborů, které je určeno pro absolventy školy s ukončeným vzděláním.

Znojemské strojírnyAby mohla škola zajistit svým žákům dobré podmínky pro studium, jehož neoddělitelnou součástí je odborný výcvik a odborná praxe žáků, navázala postupně spolupráci s téměř čtyřiceti partnery - významnými firmami v regionu. Absolventům školy se u nich otvírají možnosti dalšího uplatnění. Ke smluvním partnerům školy patří např.: OEZ s. r. o., Letohrad, OSLAVAN, a. s., Náměšť nad Oslavou, ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, FERRUM s. r. o., Moravské Budějovice, MOTORPAL, a. s., Jihlava, METALKOV MB s. r. o., Moravské Budějovice, BAST s. r. o., Moravské Budějovice, KOVA Jemnice s. r. o., Libor Mar – Kovovýroba, Blížkovice, Ing. Pavel Pelán s. r. o., Hrotovice a další. Škola úzce spolupracuje s Klastrem přesného strojírenství Vysočina.

Spolupráce SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice s OEZ s. r. o. trvá již několik let. Společnost vznikla již před více než 70 lety a od roku 2007 je součástí skupiny Siemens. Dnes patří k podnikatelským lídrům středoevropského regionu. OEZ s. r. o. se podílí na materiálním vybavení školy. Žáci se v rámci odborného výcviku učí pracovat s přístroji OEZ, které firma poskytuje pro výuku zdarma. OEZ s. r. o. rovněž vybavila školu panely, které přehledně informují o výrobním sortimentu firmy a jejích přístrojích.

Firma OEZ s. r. o. vytvořila Projekt pomoci středním technickým školám. Jeho podstatou, jak už jeho název napovídá, je pomoc středním odborným školám v rozvoji praktických zkušeností žáků v součinnosti s velkoobchody a jejich zákazníky. Žáci a učitelé SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice se např. pravidelně účastní prezentací firmy v místním elektrotechnickém velkoobchodě ELMAN, s. r. o. Spolupráce v oblasti podpory prodeje výrobků OEZ s. r. o. umožnila žákům získat kvalitní elektrotechnický materiál, který nejen rozšiřuje jejich odborné kompetence, ale podporuje také jejich vnímání firmy jako významného výrobce na elektrotechnickém trhu.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu