• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SŠ polytechnické Brno, Jílová a E S L při odborném výcviku žáků oboru vzdělání Technická zařízení budov

Střední škola polytechnická BrnoŠkola: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace, Jílová 164/36g, 639 00 Brno

Firma: E S L, a. s., Dukelská třída 247/69, 614 00, Brno - Husovice

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace má více než 60letou tradici. Její historie se začala psát roku 1949, kdy vzniklo učiliště při Pozemních stavbách Brno. V roce 1962 bylo založeno učiliště i při Stavebním podniku města Brno. Po roce 1991 vzniklo vyčleněním z původních státních podniků sedm učilišť se zaměřením na výuku žáků stavebních oborů vzdělání. Škola v dnešní podobě vznikla postupným slučováním čtyř z nich. Nedílnou součástí výuky ve škole je praktické vyučování, které probíhá na odloučených pracovištích v Brně a okolí.

Škola poskytuje vzdělání v 8 učebních oborech formou denního i dálkového studia, ve 3 studijních oborech formou denního studia a nabízí rovněž 2leté denní a 3leté večerní nástavbové studium (ve 2 oborech vzdělání). Zajímavostí je nabídka tzv. zkráceného studia – 1leté denní (v 9 oborech vzdělání) a 2leté večerní (ve 4 oborech vzdělání) pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou. Zaměření jednotlivých oborů vzdělání je různorodé, jak už vyplývá ze samotného názvu školy.

SŠ polytechnická Brno dlouhodobě spolupracuje se čtyřmi řemeslnickými cechy (Cech topenářů a instalatérů České republiky, o. s., Cech suché výstavby České republiky, Cech podlahářů České republiky a Cech malířů a lakýrníků ČR), s firmou Český Caparol s. r. o. a s Českou televizí na pořadu Devatero řemesel, jehož cílem je zvyšovat prestiž a sebevědomí žáků učebních oborů a motivovat veřejnost k většímu zájmu o tyto obory.

Příkladem úspěšné spolupráce školy a firmy je realizace přeměny montážních trenažérů technologického zařízení budov (TZB) ve výukovou pomůcku uplatnitelnou v odborné výuce. Trenažéry vyvinula firma E S L, a. s. pro zvýšení řemeslných dovedností a manuální zručnosti svých stávajících i nových pracovníků. Ve spolupráci s Cechem topenářů a instalatérů České republiky, o. s. (CTI ČR), který sdružuje odborné firmy, živnostníky, projektanty, ale i učiliště a střední odborné školy oboru TZB, pak koncept praktické výuky představila učitelům SŠ polytechnické Brno.

Akciová společnost E S L působí v oblasti instalací technických a technologických zařízení budov (TZB) od roku 1995. Činnost firmy se zaměřuje především na topné systémy včetně zdrojů tepla, plynovodní instalace a chladicí systémy budov. Její interaktivní výukový systém (INVYSYS) pro odborné školy je nadčasová výuková pomůcka, která představuje tři úrovně výuky. 1) Získávání praktických dovedností - díky možnosti rozebírání a montování jednotlivých modulů INVYSYS je možné je využít pro nácvik a získání manuálních dovedností. Žáci si vyzkouší samotnou montáž a demontáž jednotlivých prvků TZB. 2) Výuka teoretických znalostí - pro teoretickou výuku lze modulový systém osadit řízením MaR a propojit do plně funkční sestavy. Zapojená sestava vytváří přehledný funkční celek navržený pro studijní účely, který žákům danou problematiku názorně demonstruje. Pomocí komplexní vizualizace je navíc možné provádět vzdálené sledování, nastavování a měření zadaných parametrů a archivaci dat z provozu systému (např. z počítačové učebny). 3) Názorné počítačové animace funkčnosti systémů - animace je interaktivní počítačová simulace proudění a teplotních poměrů (topné vody, teplé vody, vzduchu, apod.) pro teoretickou výuku. Schematicky zobrazuje funkci výukových modulů INVYSYS - každého samostatně, nebo napříč celou sestavou. Animace INVYSYS je nezávislá – tzn. fyzicky, ani funkčně neovlivňuje nainstalovanou technologii, ale poskytuje nezávislou simulaci funkce pro účely výuky teorie. Učitelé i žáci mají možnost si názorně a hlavně interaktivně projít teorii v návaznosti na reálnou instalovanou sestavu. Firma v současnosti připravuje také online podporu výuky.

Interaktivní výuka představuje v současné době moderní trend edukačního procesu ve využívání nových forem ICT aplikovaných do přímé výuky. Interaktivní metody vzdělávacího procesu drží krok s technickým pokrokem didaktické techniky. Metoda výuky interaktivní formou významně ovlivňuje flexibilitu, kreativitu a seberealizaci žáků. Žák je aktivně do interaktivního způsobu výuky zapojen při osvojování si nových znalostí a dovedností.

Nezbytnou podmínkou správného a efektivního využití je i průběžné vzdělávání a zvyšování kvalifikace učitelů, zejména v oblasti moderních technologií, které jsou dnes uplatňovány v praxi a reflektovány v systému INVYSYS.

Společný projekt si klade za cíl především zvýšit připravenost a kompetence absolventů škol pro další profesní uplatnění. Dále chce výrazně přispívat k rozvoji a zvýšení společenské prestiže řemesel, rozšíření polytechnické výchovy a zvýšení zájmu žáků o technické obory.  V neposlední řadě má také umožnit zvýšení odborné kvalifikace pedagogických pracovníků.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu