• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SŠ polytechnické Brno a KOBERCE BOSKOVICE při realizaci praktické závěrečné zkoušky žáků oboru vzdělání Podlahář

Škola: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace, Jílová 164/36g, 639 00 Brno

Firma: KOBERCE BOSKOVICE, s. r. o., Hradní 640/3, 680 01 Boskovice

Počátky Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvková organizace spadají do roku 1949, kdy vzniklo učiliště při Pozemních stavbách Brno. V roce 1962 bylo založeno učiliště i při Stavebním podniku města Brna. V roce 1998 se škola přestěhovala do komplexu budov, v němž sídlí dodnes. Nedílnou součástí výuky je praktické vyučování, které probíhá na 3 odloučených pracovištích (Brno - Ivanovice, Brno - Horní Heršpice a Brno – střed). V areálu školy jsou výborné podmínky pro sportovní vyžití. Škola patří k nejúspěšnějším SŠ v ČR v tělesné výchově a sportu (několikanásobné tituly "Nejlepší SOU ČR" a "Nejlepší SŠ ČR“ v rámci AŠSK ČR).

Škola nabízí výuku devíti 3letých učebních oborů vzdělání (Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Instalatér, Elektrikář - silnoproud, Malíř a lakýrník, Montér suchých staveb, Podlahář, Sklenář, Truhlář a Zedník), tří 4letých studijních oborů vzdělání (Nábytkářská a dřevařská výroba - Dřevostavby, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a Technická zařízení budov), nástavbové studium (Nábytkářská a dřevařská výroba a Stavební provoz) a dálkové studium. Náplň oboru vzdělání Podlahář reaguje na moderní trendy v používání nových materiálů a technologií při provádění podlah v bytových, občanských, průmyslových i zemědělských stavbách. Jeho absolventi se uplatňují v podlahářských firmách.

Mezi sociálními partnery školy najdeme cechy (Cech topenářů a instalatérů ČR, o. s., Cech suché výstavby ČR, Cech podlahářů ČR, Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR) i různé firmy (např. Český Caparol s. r. o., České Budějovice, KOBERCE BOSKOVICE s. r. o., GipsCon, s. r. o., Modřice aj.). Firma KOBERCE BOSKOVICE s. r. o. otevřela v r. 2002 v Boskovicích a v r. 2006 v Jevíčku firemní prodejny, v níž nabízí široký sortiment všech druhů podlahových krytin a bytové doplňky. Pro své zákazníky zajišťuje kompletní servis včetně montáže centrálních vysavačů. Ve firmě vykonává již 3 roky několik žáků školy odborný výcvik (OV)a nově i praktickou závěrečnou zkoušku (PZZ). Firma škole nabízí také možnost realizace drobných zakázek formou produktivních prací učební skupiny žáků pod dohledem učitele OV.

Firma se podílí na organizování a průběhu PZZ žáků oboru vzdělání Podlahář (dle pokynů daných jednotným zadáním závěrečné zkoušky (JZZZ)). Zajišťuje materiálně-technické zabezpečení a pracoviště pro její realizaci. Škola firmu osloví v 2. pololetí školního roku a poté se zástupcem firmy konzultuje podmínky realizace a výběr témat PZZ v souvislosti s aktuálními zakázkami firmy. V rámci projektu POSPOLU bylo vytipováno zadání týkající se kladení PVC podlahových krytin. PZZ na zakázkovém pracovišti firmy absolvovalo 8 žáků, z toho 4 žáci 1leté zkrácené formy studia (2 skupiny po 4 žácích). Součástí zabezpečení ze strany firmy bylo i vyklizení určených prostor a provedení přípravy podkladu pod podlahovinu tak, aby byla v den započetí konání zkoušky garantována vlhkost přípustná k pokládce PVC. Na přípravě PZZ spolupracoval jednatel firmy s učitelem OV, který po celou dobu dohlížel na průběh PZZ a byl i členem zkušební komise. Stav a vybavení pracoviště posuzovali i další členové zkušební komise a odborník z praxe, který však žáky přímo nehodnotil.

Při realizaci PZZ ve firmě je pro školu jistým rizikem případné zrušení či pozastavení vytipované zakázky. Pro jeho eliminaci musí být připraveno náhradní cvičné pracoviště, eventuálně větší množství témat. Všeobecně je ale spolupráce s firmou v této formě hodnocena kladně, a to jak z hlediska ekonomických úspor školy, tak větší motivace žáků, kteří se podílejí na skutečné zakázce.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu