• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SŠ polytechnické Brno a GipsCon při realizaci praktické závěrečné zkoušky žáků oboru vzdělání Montér suchých staveb

Škola: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace, Jílová 164/36g, 639 00 Brno

Firma: GipsCon, s.r.o., Tyršova 258, 664 42 Modřice

Počátky Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvková organizace spadají do roku 1949, kdy vzniklo učiliště při Pozemních stavbách Brno. V roce 1962 bylo založeno učiliště i při Stavebním podniku města Brna. V roce 1998 se škola přestěhovala do komplexu budov, v němž sídlí dodnes. Nedílnou součástí výuky je praktické vyučování, které probíhá na 3 odloučených pracovištích (Brno - Ivanovice, Brno - Horní Heršpice a Brno – střed). V areálu školy jsou výborné podmínky pro sportovní vyžití. Škola patří k nejúspěšnějším SŠ v ČR v tělesné výchově a sportu (několikanásobné tituly "Nejlepší SOU ČR" a "Nejlepší SŠ ČR“ v rámci AŠSK ČR).

Škola nabízí výuku devíti 3letých učebních oborů vzdělání (Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Instalatér, Elektrikář - silnoproud, Malíř a lakýrník, Montér suchých staveb, Podlahář, Sklenář, Truhlář a Zedník), tří 4letých studijních oborů vzdělání (Nábytkářská a dřevařská výroba - Dřevostavby, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a Technická zařízení budov), nástavbové studium (Nábytkářská a dřevařská výroba a Stavební provoz) a dálkové studium. Obor vzdělání Montér suchých staveb je v současnosti ve stavebnictví jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů. Sádrokartonové konstrukce se používají jak u novostaveb, tak při modernizacích a rekonstrukcích starších domů.

Mezi sociálními partnery školy najdeme cechy (Cech topenářů a instalatérů ČR, o. s., Cech suché výstavby ČR, Cech podlahářů ČR, Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR) i různé firmy (např. Český Caparol s. r. o., České Budějovice, KOBERCE BOSKOVICE s. r. o.,  GipsCon, s. r. o., Modřice aj.).  GipsCon s.r.o. je stavební společnost s působností po celém území ČR, která se specializuje na suchou vnitřní výstavbu a pozemní stavitelství. Veškeré zakázky zajišťuje od projektu přes realizaci a záruční i pozáruční servis. Společnost úzce spolupracuje jak se školou (přes 5 let), tak s množstvím zahraničních partnerů, což škole přináší možnost rozšíření výuky o odborné exkurze do výroby nebo na pracoviště zajímavých staveb. Na pracovištích firmy vykonává několik žáků školy pod vedením instruktora odborný výcvik a v posledních 2 letech i praktickou část závěrečné zkoušky (PZZ).

Firma se podílí na organizování a průběhu PZZ žáků oboru vzdělání Montér suchých staveb (dle pokynů daných jednotným zadáním závěrečné zkoušky (JZZZ)). Zajišťuje materiálně-technické zabezpečení a pracoviště pro její realizaci. Jediným jejím požadavkem je zajištění osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) pro žáky školou. Škola firmu osloví v 2. pololetí škol. roku a poté se zástupcem firmy konzultuje podmínky realizace a výběr témat PZZ v souvislosti s aktuálními zakázkami firmy. Na přípravě PZZ spolupracuje jednatel firmy s učitelem OV, který po celou dobu dohlíží na průběh PZZ a je i členem zkušební komise. Stav a vybavení pracoviště posuzují i další členové zkušební komise a odborník z praxe, který však žáky přímo nehodnotí.

V rámci projektu POSPOLU firma GipsCon, s. r. o. nabídla pomocnou ruku žákům, kteří by měli zájem o odborné konzultace při zpracování samostatné odborné práce (SOP). Ve spolupráci s jednatelem společnosti bylo vytipováno téma zadání zabývající se montáží stropních podhledů. PZZ proběhla na 3 pracovištích, z čehož se ve dvou případech jednalo o reálné zakázky. Absolvovalo ji 29 žáků, z toho 21 se podílelo na realizaci montáže stropních podhledů.

Při realizaci PZZ ve firmě je pro školu jistým rizikem případné zrušení či pozastavení vytipované zakázky. Pro jeho eliminaci musí být připraveno náhradní cvičné pracoviště, eventuálně větší množství témat. Všeobecně je ale spolupráce s firmou v této formě hodnocena kladně, a to jak z hlediska ekonomických úspor školy, tak větší motivace žáků, kteří se podílejí na skutečné zakázce (aktuálně např. učební skupina žáků oboru vzdělání Montér suchých staveb realizuje zakázkovou činnost ve spolupráci s firmou GipsCon, s. r. o. na stavbě kasina v Popůvkách).

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu