• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SŠ Brno a firem GLOBUS ČR a AHOLD Czech Republic při odborném výcviku a odborné praxi žáků oboru vzdělání Obchodník

Škola: Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace, Charbulova 1072/106, 618 00 Brno - Černovice

Firmy: Globus ČR, k. s., pob. Hypermarket a Baumarkt Brno, Hradecká 408/40, 621 00 Brno - Ivanovice; AHOLD Czech Republic, a. s., pob. Albert Hypermarket Brno – Modřice, U dálnice 744, 664 42 Brno - Modřice

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace vznikla sloučením SŠ potravinářské a služeb, Charbulova 106 se SOŠ a SOU obchodním, Jánská 22. Její dějiny se však začaly psát již v r. 1945, kdy byla v Brně otevřena Základní odborná škola potravní. Škola dnes disponuje moderními učebnami a řadou provozoven k praktické výuce. Pravidelně pro žáky organizuje odborné stáže v partnerských školách v St. Pöltenu, Retzu, Zadaru a Nitře a pořádá pro ně odborné kurzy (barmanský, přípravy teplých nápojů, sommelier, dekorací z ovoce a zeleniny).

SŠ Brno nabízí vzdělávání v gastronomických oborech a oborech obchodu a služeb. Aktuálně vyučuje sedm 4letých oborů vzdělání s maturitní zkouškou (Cestovní ruch, Ekonomika a podnikání, Fotograf, Gastronomie, Hotelnictví, Kosmetické služby a Obchodník), deset 3letých oborů vzdělání s výučním listem (Aranžér, Cukrář, Číšník, Kadeřník, Kuchař, Kuchař – číšník, Pekař, Prodavač, Řezník – uzenář a Výrobce textilií) a dále studium denní nástavbové (Podnikání), dálkové (Prodavač, Podnikání) a zkrácené formy studia. Obor vzdělání Obchodník je zaměřen na získání všeobecných a odborných kompetencí pro výkon středních manažerských pozic v oblasti obchodu a služeb. Jeho absolventi získávají uplatnění ve všech typech obchodních institucí a společností včetně podniků provozujících mezinárodní obchod, prodejní veletrhy a výstavy.

Škola rozvíjí spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a profesními asociacemi, je fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Mendelovy univerzity v Brně. Spolupracuje s podpůrným a poradenským centrem UK v Praze i mnoha dalšími institucemi a sociálními partnery, mj. nadnárodními obchodními řetězci (GLOBUS, BAUHAUS, AHOLD, IKEA, MAKRO, DATART INTERNATIONAL, TESCO aj.).

SŠ Brno byla první školou, která začala spolupracovat s firmou Globus ČR, k. s. od chvíle, kdy vstoupila na náš trh. Firma je velmi dobře hodnocena v ČR i na evropské úrovni. Přes velikost a počet svých prodejen je dodnes rodinnou firmou s osobním přístupem k zaměstnancům, žákům i zákazníkům. V prostorách brněnského hypermarketu vykonávají žáci 1. - 3. ročníku oborů vzdělání Obchodník a Prodavač odborný výcvik (OV) s týdenní 30hodinovou dotací. Škola má s firmou uzavřenou smlouvu o zajištění praktického vyučování, kterou každoročně obnovuje. Žáci jsou zařazeni na jednotlivá oddělení dle přeřazovacích plánů. Na přidělených úsecích se střídají tak, aby během vzdělávání prošli všemi úseky, veškerým sortimentem zboží. Pracují pod vedením učitele OV a instruktorů, kteří je denně hodnotí. Žáci jsou na základě hodnocení za produktivní činnost finančně odměňováni. Hodnocení OV není jednorázová záležitost. S žáky se o jejich práci průběžně hovoří, sami provádějí vzájemné sebehodnocení. Materiálně technické vybavení pro praktické vyučování poskytuje žákům a učiteli OV firma (2 šatny, firemní pracovní oděv, vybavenou odbornou učebnu pro teoretickou část OV a kancelář pro učitele OV).

Spolupráce SŠ Brno s firmou AHOLD Czech Republic, a. s. je realizována více než 15 let, už v období, kdy nizozemský řetězec provozoval nynější Albert Hypermarket pod názvem Hypernova. V jeho prostorách vykonávají žáci oborů vzdělání Obchodník a Prodavač OV.  Žáci oboru vzdělání Obchodník zde vykonávají i povinnou odbornou praxi (OP).  Žáci jsou jmenovitě zařazeni na jednotlivá oddělení, kde pracují pod dohledem instruktorů a zůstávají zde po celou dobu OP. Učitel OV sleduje docházku žáků a společně s instruktory každý den hodnotí jejich práci zápisem známky do záznamového listu. Za produktivní činnost jsou žáci odměňováni, s přihlédnutím k jejich hodnocení a chování.

Spolupráce školy s firmami Globus ČR, k. s. a AHOLD Czech Republic, a. s. spočívá i v dalších aktivitách. Žáci vypomáhají při periodických inventarizacích a při firemních akcích. Sociální partneři jsou sponzory a účastníky reprezentačního plesu školy a podílejí se na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v praxi.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu