• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠel.it, Dobruška a Computer Agency formou zapojení školy do projektu Autodesk Academia Program

Kreslení v AutoCaduŠkola:  Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670, 518 01 Dobruška

Firma: Computer Agency, o. p. s., Merhautova 440/26, 613 00 Brno - Zábrdovice

Počátek středního odborného školství v Dobrušce je spjat s rokem 1945, kdy zde zahájila výuku Státní mistrovská škola strojírenská. V roce 1951 se škola změnila na Vyšší průmyslovou školu strojírenskou. V roce 1974 školu opustili poslední absolventi strojírenských oborů vzdělání. Souběžně ale již od roku 1964 začala výuka elektrotechnického oboru vzdělání Zařízení silnoproudé elektrotechniky.

Po roce 1989 se škola přejmenovala na Střední průmyslovou školu elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670. Na změnu poptávky ve svém spádovém území reagovala zřízením slaboproudých oborů vzdělání paralelně k oboru silnoproudému. Po roce 2007 si rychlý rozvoj elektrotechnických oborů vyžádal provést zásadní změny oborové vzdělávací nabídky směrem k zaměření na informační technologie. Dnes tedy škola nabízí uchazečům dva základní obory vzdělání  - Elektrotechnika a Informační technologie.

SPŠel.it, Dobruška je jednou z téměř sedmdesáti škol z České a Slovenské republiky, jež se zapojily do projektu Autodesk Academia Program (AAP), který pochází z dílny společnosti Computer Agency, o. p. s. Tohoto projektu se účastní v prvé řadě střední odborné školy, ale také vyšší odborné školy a vysoké školy technického zaměření.

Computer Agency, o. p. s. je certifikovaný prodejce Autodesk licencí pro školství jako je AutoCAD, Inventor, 3ds Max, Revit, Autodesk Suite, popř. studentské suity. Pro všechny typy zákazníků společnost dále dodává Adobe licence tj. Creative suite, licence v krabicích, multilicenční programy TLP, CLP a řešení Adobe Cloud, licence Microsoft, Edgecam, Inventorcam a specializovaný hardware pro 3D aplikace – 3D myš, tablety apod.

Projekt AAP se zaměřuje na zkvalitnění výuky odborných předmětů především na středních školách technického zaměření. Žákům těchto škol umožňuje získat mezinárodně uznávaný certifikát z počítačem podporovaného kreslení, standardu dnešních techniků. Certifikát za pět let již získalo přes 2 100 žáků.

Společnost Computer Agency, o. p. s. každoročně podporuje a podílí se na organizaci soutěže Autodesk Academia Design, ve které žáci i učitelé soupeří v 2D a 3D kreslení. Cílem akce je motivace žáků a jejich pedagogů k další práci a osobnímu rozvoji, zviditelnění školy i potřeby technického vzdělávání v konkrétní lokalitě prostřednictvím spolupráce s místními průmyslovými podniky na přípravě a sponzorování soutěže a v neposlední řadě umožnění navázání kontaktu s mladými talenty.

Třetí aktivitou projektu AAP je každoroční konference pro učitele s cílem informovat je o trendech ve vývoji počítačových programů a směřování technického vzdělávání v rámci legislativy. Jde také o vytvoření komunity, kde si učitelé mohou sdělovat svoje zážitky a doporučení plynoucí z osobních zkušeností z výuky technických předmětů a kde jsou motivováni k udržování odbornosti v rychle se rozvíjejícím prostředí.

Seznam všech škol zapojených do projektu AAP najdete na webu autodesk.c-agency.cz.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu