• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠE V Úžlabině s ČVUT formou partnerství s fakultami a s Computer Agency formou zapojení školy do projektu Autodesk Academia Program

Škola:  Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320, V Úžlabině 320/23, 100 00 Praha 10

Instituce/firma: České vysoké učení technické v Praze, veřejná vysoká škola, Zikova 1903/4, 160 00 Praha – Dejvice; Computer Agency, o. p. s., Merhautova 440/26, 613 00 Brno - Zábrdovice

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 byla otevřena v září 1984 v budově bývalé 11leté školy. Výuka byla zahájena v maturitních oborech vzdělání Strojírenská technologie, Strojírenské konstrukce, Elektronické počítačové systémy a Automatizační technika. Výraznou změnu v profesní orientaci školy přineslo v r. 1987 ukončení výuky strojírenských oborů vzdělání a její další zaměření na elektrotechniku. Škola se pak začala v jednotlivých typech studijních oborů výrazněji profilovat v oblasti elektroniky a zejména výpočetní techniky.

Aktuálně škola nabízí střední odborné vzdělávání ve 3 studijních oborech vzdělání:  Elektrotechnika, Informační technologie a Technické lyceum. Průběžně zde dochází k modernizaci učeben sloužících k výuce odborných předmětů z oblasti informačních a komunikačních technologií, elektrotechniky, elektrotechnických měření a dílenské praxe.

V červnu 2012 se SPŠE V Úžlabině stala fakultní školou Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze a v červnu 2014 fakultní školou Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Jednotlivé smlouvy upravují formy spolupráce, jako jsou odborné konzultace učitelům SPŠE V Úžlabině, kurzy vzdělávacího charakteru, nadstandardní přístup k informacím, možnost využívat výukové prostory fakult, den otevřených dveří výhradně určený pro žáky fakultní školy nebo získávání nových kvalitních pedagogů odborných předmětů. Hlavním cílem spolupráce je modernizovat výuku studijních oborů vzdělání vyučovaných ve škole, kvalitně připravit absolventy školy pro studium vysokých škol technického zaměření nebo pro přímý vstup do praxe a přivést více žáků ke studiu technických oborů.

SPŠE V Úžlabině je jednou z téměř sedmdesáti škol z České a Slovenské republiky, jež se zapojily do projektu Autodesk Academia Program (AAP), který pochází z dílny společnosti Computer Agency, o. p. s. Tohoto projektu se účastní v prvé řadě střední odborné školy, ale také vyšší odborné školy a vysoké školy technického zaměření.

Computer Agency, o. p. s. je certifikovaný prodejce Autodesk licencí pro školství jako je AutoCAD, Inventor, 3ds Max, Revit, Autodesk Suite, popř. studentské suity. Pro všechny typy zákazníků společnost dále dodává Adobe licence tj. Creative suite, licence v krabicích, multilicenční programy TLP, CLP a řešení Adobe Cloud, licence Microsoft, Edgecam, Inventorcam a specializovaný hardware pro 3D aplikace – 3D myš, tablety apod.

Projekt AAP se zaměřuje na zkvalitnění výuky odborných předmětů především na středních školách technického zaměření. Žákům těchto škol umožňuje získat mezinárodně uznávaný certifikát z počítačem podporovaného kreslení, standardu dnešních techniků. Certifikát za pět let již získalo přes 2 100 žáků.

Společnost Computer Agency, o. p. s. každoročně podporuje a podílí se na organizaci soutěže Autodesk Academia Design, ve které žáci i učitelé soupeří v 2D a 3D kreslení. Cílem akce je motivace žáků a jejich pedagogů k další práci a osobnímu rozvoji, zviditelnění školy i potřeby technického vzdělávání v konkrétní lokalitě prostřednictvím spolupráce s místními průmyslovými podniky na přípravě a sponzorování soutěže a v neposlední řadě umožnění navázání kontaktu s mladými talenty.

Třetí aktivitou projektu AAP je každoroční konference pro učitele s cílem informovat je o trendech ve vývoji počítačových programů a směřování technického vzdělávání v rámci legislativy. Jde také o vytvoření komunity, kde si učitelé mohou sdělovat svoje zážitky a doporučení plynoucí z osobních zkušeností z výuky technických předmětů a kde jsou motivováni k udržování odbornosti v rychle se rozvíjejícím prostředí.

Seznam všech škol zapojených do projektu AAP najdete na webu autodesk.c-agency.cz.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu