• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠE a VOŠ Pardubice a OEZ při odborném výcviku a odborné praxi žáků elektrotechnických oborů vzdělání, formou exkurzí žáků a stáží učitelů ve firmě

Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Karla IV. 13, 530 02 Pardubice

Firma: OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice již více než 60 let poskytuje vzdělání v oblastech slaboproudé elektrotechniky a informačních technologií. Od založení v roce 1951 vychovala téměř 10 tisíc žáků, kteří převážně úspěšně pokračovali ve studiu na technických vysokých školách. Hlavní budova školy se nachází přímo v centru Pardubic a škola disponuje jedním z nejkvalitnějších vybavení v oblasti informačních technologií. V roce 2013 došlo ke sloučení školy se Střední odbornou školou elektrotechnickou a strojní a Středním odborným učilištěm, Do Nového 1131, Pardubice a tím vytvoření největší střední školy v Pardubickém kraji.

SPŠE a VOŠ Pardubice, resp. její část SPŠE v současné době poskytuje úplné střední odborné vzdělání s maturitou v oborech vzdělání Informační technologie, Elektrotechnika a praktičtěji zaměřeném oboru Mechanik elektrotechnik, dále nabízí 3leté učební obory vzdělání Elektrikář a Elektromechanik pro zařízení a přístroje a nástavbové studium, 2letý obor vzdělání Provozní elektrotechnika. Vedle širokého uplatnění v praxi většina absolventů školy pokračuje ve studiu na vysokých a vyšších školách především technického zaměření.

V areálu budovy školy v ulici Do Nového 1131 se nacházejí moderně vybavené elektrotechnické dílny a díky praktickému zaměření původní školy je zde zabezpečena silná vazba na elektrotechnické firmy v pardubickém regionu. Dlouhodobější charakter má např. spolupráce školy s firmami Tritón Pardubice, spol. s r. o., Starý Mateřov, Mikroelektronika spol. s r. o., Vysoké Mýto, KonekTel, a. s., Pardubice nebo OEZ s. r. o., Letohrad. S mnoha dalšími škola navázala spolupráci zapojením se do pilotáže v rámci projektu POSPOLU.

S firmou OEZ s. r. o., která působí na trhu více než 70 let, škola spolupracuje zejména v elektrotechnických oborech. Společnost v roce 1994 přešla do soukromého vlastnictví a od té doby kompletně inovovala a rozšířila výrobní program. Od roku 2007 je součástí skupiny Siemens a dnes patří k podnikatelským lídrům středoevropského regionu. V roce 2006 OEZ s. r. o. ve škole otevřela novou učebnu elektrotechniky a podílí se na jejím materiálním vybavení. Žáci školy se v rámci odborného výcviku (OV) učí pracovat s přístroji OEZ s. r. o., které firma dodává pro výuku zdarma. Současně firma poskytuje prostor pro odbornou praxi (OP) žáků a organizuje odborné exkurze žáků a stáže učitelů ve firmě.

Žáci školy se během OV a OP seznamují s produkty firmy v rámci Projektu pomoci středním technickým školám, který firma vytvořila, a podílejí se i na jejich výrobě. Podstatou projektu je pomoc středním odborným školám v rozvoji praktických zkušeností žáků v součinnosti s velkoobchody a jejich zákazníky.

Se svými 1 800 zaměstnanci firma významně ovlivňuje zaměstnanost na Orlicku. V OEZ s. r. o. pracuje nezanedbatelné množství absolventů SPŠE a VOŠ Pardubice.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu