• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠCHG Ostrava a sociálních partnerů nejen při odborné praxi žáků oboru vzdělání Aplikovaná chemie

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Středoškolská 2854/1, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Firmy: Biocel Paskov a.s., Zahradní 762, 739 21 Paskov; BorsodChem MCHZ, s. r. o., Chemická 2039/1, 709 00 Ostrava; TEVA Czech industries s. r. o., Ostravská 305/29, 747 70 Opava - Komárov; Veolia Energie ČR, a. s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Začátky Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského a Gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace sahají do r. 1950 – tehdy ještě v budově SEŠ v Žerotínově ulici v Ostravě vznikla dvouletá Průmyslová škola chemická. Současný název škola nese od r. 2004 a od r. 2007 se pyšní titulem Ekoškola. Mezinárodní projekt Ekoškola je určen pro základní a střední školy a jeho cílem je propojit environmentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které se pak projevují v ekologizaci jejího provozu.

SPŠCHG Ostrava poskytuje výuku v 4letém studijním oboru vzdělání Aplikovaná chemie, který je vhodný pro žáky se zájmem o přírodní vědy a výpočetní techniku. Připravuje absolventy pro výkon technických a technickoekonomických činností v nejrůznějších odvětvích chemického, farmaceutického, potravinářského a textilního průmyslu, ve zpracování kovů, ve službách jako jsou fotolaboratoře, čistírny či prádelny, v kontrolních orgánech státní správy (hygienické stanice a obchodní inspekce) nebo v podnikatelské činnosti související s oborem. V závěru 2. ročníku si žáci volí ze čtyř možných zaměření: analytickou chemii, chemickou technologii, farmaceutické substance, nebo ochranu životního prostředí.

SPŠCHG Ostrava nabízí také obor vzdělání Přírodovědné lyceum. Žáci jsou zde připravováni ke studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách se zaměřením na biologii, chemii, životní prostředí, potravinářství, zemědělství a mnoho dalších oborů.

Škola úspěšně spolupracuje s několika firmami Moravskoslezského kraje. Dlouhodobé partnerství navázala s: Biocel Paskov a. s. (přední světový výrobce viskózového vlákna, zejm. viskózové a papírenské buničiny), BorsodChem MCHZ, s. r. o., Ostrava (světový výrobce aminů, vyrábí a prodává chemické výrobky organického i anorganického charakteru), TEVA Czech industries s. r. o., Opava (významný farmaceutický výrobce generických léčiv) a Veolia Energie ČR, a. s., Ostrava (přední český výrobce a dodavatel tepla a elektrické energie v kogeneraci vysoce šetrné k životnímu prostředí).

Vzájemná spolupráce s firmami zahrnuje tvorbu studijních programů šitých na míru pro konkrétní potřeby firem, vyhledávání a podporu talentovaných žáků, organizaci stáží pro učitele aj. Na výuce ve škole se podílejí odborníci z praxe, kteří zasedají ve zkušebních komisích a jsou přítomni ve statutárních orgánech školy. Sociální partneři pořádají prezentace svých firem jakožto perspektivních zaměstnavatelů, pořádají exkurze, přednášky a dny otevřených dveří ve svých závodech apod. Výše uvedené firmy jsou důležitými sponzory školy při organizaci různých kulturních a sportovních akcí, vzdělávacích aktivit a soutěží. Příkladem je celostátní soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika, jež je určena pro žáky základních škol a představuje chemii zábavnou a hravou formou. Škola a firmy také vzájemně spolupracují v oblasti výzkumu a vývoje.

V 3. ročníku mají žáci oboru vzdělání Aplikovaná chemie do výuky zařazenu odbornou praxi (OP), kterou vykonávají v rozsahu dvou týdnů právě na pracovištích sociálních partnerů. Firmy v průběhu OP od žáků očekávají ochotu pracovat, schopnost rozvíjet se, prezentovat své kreativní nápady a zájem o danou problematiku a využít ve škole své nově nabyté zkušenosti.

Další dva týdny OP jsou realizovány v rámci celého 4letého studia prostřednictvím exkurzí na pracovištích fyzických či právnických osob, které mají oprávnění k aktivitám souvisejícím s oborem vzdělání Aplikovaná chemie. Součástí OP je i významný den, při kterém žáci obhajují své ročníkové práce, jež sepsali právě na základě své OP.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu