• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ strojní a elektrotechnické a VOŠ, Liberec a ELKOVO ČEPELÍK při odborné praxi žáků oboru vzdělání Elektrotechnika a při provozu vzdělávacího centra

Spolupráce SPŠ strojní a elektrotechnické a VOŠ, Liberec a ELKOVO ČEPELÍK při odborné praxi žáků oboru vzdělání Elektrotechnika a při provozu vzdělávacího centra Škola: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace, 460 84 Liberec 1

Firma: ELKOVO ČEPELÍK s. r. o., Chutnovka 77, 511 01 Mírová pod Kozákovem - Turnov

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace byla založena roku 1876 a je druhou nejstarší průmyslovou školou na území Česka. Žákům nabízí studium v šesti oborech vzdělání – ve dvou strojírenských, dvou elektrotechnických, dále obory vzdělání Informační technologie a Technické lyceum.

Škola navázala partnerství s 15 firmami. Již řadu let mj. spolupracuje s ELKOVO ČEPELÍK s. r. o., rodinnou firmou, která se specializuje na výrobu zářivkových svítidel a svítidel s optickými kryty. Díky spolupráci firmy se školou a finančnímu přispění (včetně návrhu) firmy HAKEL – TRADE s. r. o. bylo v prosinci 2010 ve škole otevřeno moderní vzdělávací centrum. Tyto elektro laboratoře v prostorách školy zahrnují pracoviště měření světelných zdrojů a dynamického osvětlení, virtuální kancelář „domeček“ s oknem se simulací venkovního osvětlení pro měření závislosti úspor a regulace na základě denního osvětlení a mnoho dalších.

ELKOVO ČEPELÍK s. r. o. vzdělávací centrum bezplatně vybavila svítidly, světelnými zdroji a prvky automatizace osvětlení. Její zaměstnanci se osobně podíleli na výstavbě centra. Firma poskytuje žákům odborné konzultace ke studijním materiálům z oblasti světelné techniky, zprostředkovává kontakty s dalšími výrobci světelné techniky (Osram, Philips, Helvar), bezplatně poskytuje produkty různých výrobců světelné techniky pro potřeby výuky, spolupodílí se na sestavování úloh pro praktická cvičení pro studenty a zajišťuje i modernizaci centra.  

Vzdělávací centrum zdaleka neslouží jen žákům školy. V laboratoři probíhají také ukázky pro žáky základních škol a vzdělávací semináře pro odbornou veřejnost. Co vlastně centrum tvoří? V odborné učebně je postaven vzorový dům, tzv. "domeček", na němž jsou instalována zařízení pro domovní a průmyslové rozvody, ochranu proti atmosférickým výbojům a základní zabezpečení objektu. Žáci i odborná veřejnost mají možnost seznámit se praktickým provedením zapojení. Samostatnou částí centra je měření, regulace a programování osvětlení. To je realizováno jak v "domečku", tak v celé učebně. Základem jsou vždy dva nezávislé světelné okruhy, které lze počítačově plynule regulovat a nastavovat.

SPŠ strojní a elektrotechnická a VOŠ, Liberec spolupracuje s ELKOVO ČEPELÍK s. r. o. i v jiných oblastech. Žáci školy vykonávají v průběhu studia odbornou praxi v prostorách firmy. V rámci rekonstrukce osvětlení školy dodala firma škole osvětlovací tělesa za velmi výhodných podmínek a nainstalovala moderní osvětlovací technologie ve třech třídách. Firma školu podporuje i formou poradenské a konzultační činnosti. Dlouhodobě se podílí na vytváření učebních materiálů pro praktickou výuku a na námětech pro projektování osvětlení a pomáhá při řešení různých technických problémů.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu