• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ stavební, Liberec a stavebních firem při realizaci volnočasových aktivit žáků oboru vzdělání Stavebnictví

Škola: Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace, nám. Sokolovské 264/14, 460 01 Liberec – Liberec I-Staré Město

Firmy: VELUX Česká republika, s. r. o., Sokolova 654/1d, 619 00 Brno - Horní Heršpice; Schiedel, s. r. o., Horoušanská 286, 250 81 Nehvizdy; KB - BLOK Czech, S. E., Masarykova 635, 439 42 Postoloprty; HELUZ s. r. o., U Cihelny 295, 373 65 Dolní Bukovsko aj.

Škola-předchůdce Střední průmyslové školy stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace byla zřízena v roce 1876. Vycházeli z ní mj. mistři stavebních profesí, stavební dozorci a kresliči. V roce 1953 byly odděleny stavební třídy od ostatních a vznikla samostatná stavební škola v separátním objektu, v němž byla do té doby umístěna učňovská škola.

Aktuálně SPŠ stavební, Liberec vzdělává žáky v 4letých studijních oborech vzdělání Stavebnictví a Geodézie. Uplatnění absolventů přesahuje rámec kraje. V oboru vzdělání Stavebnictví škola připravuje žáky na navrhování a realizaci objektů pozemních staveb, jejich rekonstrukci, modernizaci a adaptaci. Žáci provádějí statické navrhování a posuzování konstrukcí, mají přehled o navrhování technického zařízení budov, o dokončovacích stavebních pracích, orientují se v problematice vodního hospodářství a v navrhování silničních a železničních staveb. Důležitými aspekty výuky jsou ochrana životního prostředí a požární bezpečnost staveb. Teoretické znalosti žáci podporují praktickými dovednostmi v rámci odborného výcviku (OV) a odborné praxe (OP) ve firmách.

Škola partnersky spolupracuje s několika firmami v libereckém regionu i mimo něj. Patří k nim např.: VELUX Česká republika, s. r. o., Brno, Schiedel, s. r. o., Nehvizdy, KB - BLOK Czech, Postoloprty, HELUZ s. r. o., Dolní Bukovsko aj. Jednou z ověřených forem spolupráce v rámci projektu POSPOLU jsou volnočasové aktivity žáků navazující na OV a OP. Jedná se o školní, krajské a celorepublikové prezentace a soutěže, kterých se účastní žáci ve svém volném čase pod vedením učitelů odborných předmětů.

Část soutěžních a prezentačních prací žáků vzniká při kroužku „Práce s multimédii“. Kroužek vede zkušený odborník z řad učitelů. Těžiště práce spočívá v modelování na počítači v 3D programech. Výstupem jsou vizualizace projektů budov, tisky objektů na 3D tiskárně aj. Další soutěžní a prezentační práce vznikají při „Výtvarném kroužku“. Náplň tvorby kroužku navazuje na vyučované předměty architektura a odborné kreslení. Získané klíčové kompetence žáci obohacují o nové techniky kreslení, kdy mohou uplatnit svoji fantazii a představivost. Žáci každoročně prezentují svoji tvorbu na výstavách pořádaných na veřejně přístupných místech k tomu určených (městská knihovna, krajský úřad, kavárna). Škola tak vstupuje do podvědomí veřejnosti, což pomáhá např. při náboru nových žáků.

Žáci se pod vedením učitelů také účastní tradičně vypsaných soutěží na dané téma. Pro výrobce papírových lepenek např. navrhují maketu objektu (nádraží, fotbalový stadion aj.), pro ČVUT v Praze navrhují a konstruují objekt (most aj.) s pomocí minimálního množství předepsaného materiálu a maximální pevnosti. K dalším volnočasovým aktivitám žáků patří účast na fotografických soutěžích nebo soutěž v rozpočtování budov s použitím programu firmy Callida s. r. o.

Partnerství v oblasti plánování volnočasových aktivit vyplývá ze zájmu školy a firem a často spočívá na osobních kontaktech učitelů s pracovníky firem. Spolupráce ovšem často naráží na nedostatek financí.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu