• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ polytechnické - COP Zlín a TAJMAC-ZPS při odborné praxi žáků, náboru nových žáků a formou finanční podpory

předání měřícího stroje od Tajmac ZPSŠkola: Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín

Firma: TAJMAC-ZPS, a. s., třída 3. května 1180, 764 87 Zlín - Malenovice

Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín se může pochlubit slavnou minulostí. Její základy byly položeny v Baťově škole práce, schválené v roce 1925, která se postupně vytvořila z Pracovní školy Henryho Forda. V roce 2007 se Integrovaná střední škola technická – Centrum odborné přípravy Zlín sloučila se Střední průmyslovou školou technologickou a Domovem Mládeže TGM a získala dnešní název. Škola zajišťuje výuku žáků v 3letých a 4letých oborech ekonomických, elektrotechnických, polygrafických a strojírenských. Kromě toho se také podílí na systému celoživotního vzdělávání v regionu formou nástavbového studia, rekvalifikací a speciálních kurzů.

SPŠ polytechnická – COP Zlín je úspěšná v navazování spolupráce s firmami. V současnosti má více než 30 partnerů a sponzorů z řad firem a spolupracuje také s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Plastikářským klastrem.

Významným partnerem školy je TAJMAC-ZPS, a. s., plně integrovaná a vyspělá mezinárodní společnost s dlouholetou tradicí a vysokou úrovní know-how, která se zabývá vývojem, výrobou, prodejem a servisem obráběcích strojů. Pořádá také odborné semináře a školení obsluhy a programování strojů. Škola s ní zahájila spolupráci v roce 2008.

Firma ve škole podporuje čtyři obory vzdělání, a to zejména nákupem a sponzorskými opravami strojů, poskytnutím svých pracovišť pro vykonávání odborné praxe žáků nebo formou stipendií. V roce 2008 škola obdržela darem číslicově řízené vertikální obráběcí centrum v hodnotě 1,74 milionu korun. V roce 2014 TAJMAC-ZPS, a. s. zaplatila generální opravu čtyřvřetenové vrtačky a o rok později zakoupila měřící stroj DEA v hodnotě 1,46 milionu Kč. Firma také škole věnovala nástroje k obrábění na CNC strojích a 120 ks pracovních kalhot pro všechny žáky 1. ročníku.

Žáci 3. a 4. ročníků vykonávají pravidelně v provozu firmy odbornou praxi. Firma jim nabízí i možnost placených brigád o prázdninách. V plánu jsou odborné stáže pro učitele.

Od roku 2015 firma poskytuje vybraným žákům motivační prospěchová stipendia. Stipendijní program v oborech strojírenských, elektrotechnických a zpracovatelských realizuje ve škole hned několik firem v regionu – kromě TAJMAC-ZPS, a. s., Zlín také ELMO a. s., Zlín, greiner packaging Slušovice s. r. o., Mould&Matic Solutions s. r. o., Neubuz, GENICZECH-M, spol. s r. o., Zlín, ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a. s., Zlín, ZAKO TURČÍN spol. s r. o., Březnice, Continental Barum, s. r. o., Otrokovice, FLOW TECH, s. r. o., Zlín, Kovárna VIVA Zlín, a. s., ROSTRA s. r. o., Brno (provozovna Vizovice) a KALINA industries s. r. o., Zlín. Jedná se o částku ve výši  3 000-13 000 Kč/pololetí, která je vyplácena žákům 3letých i 4letých oborů vzdělání od 2. pololetí 1. ročníku po celou další dobu studia.

Perspektivu budoucího uplatnění ve strojírenství se firma snažila ukázat na dnu otevřených dveří společnosti, kterého se zúčastnilo více než 2 tisíce návštěvníků. Firma také podpořila nábor nový žáků do strojírenských oborů vzdělání při dnech otevřených dveří SPŠ polytechnické - COP Zlín.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu