• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ Otrokovice a Continental Barum formou volnočasových aktivit a náboru nových žáků

Škola: Střední průmyslová škola Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice

Firma: Continental Barum, s. r. o., Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice

Střední průmyslová škola Otrokovice patří mezi největší státní školy ve Zlínském kraji. Žákům poskytuje komplexní přípravu v oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou a výučním listem. Konkrétně je zaměřena na chemické, strojírenské, elektro a stavební obory a rovněž na služby. Výuka chemických oborů vzdělání je zde tradičně spojena s rozvojem gumárenského průmyslu.

V rámci projektu CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ - Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji - vzniklo v roce 2014 v prostorách školy EXPERIMENTÁRIUM, které obsahuje osm interaktivních expozic. Jako jediné zařízení tohoto typu v ČR je vybudováno v areálu střední školy, je střední školou provozováno a využívá pedagogické zkušenosti vlastních učitelů. V evropském měřítku je výjimečné, aby střední škola disponovala podobným zařízením, jeho využíváním se škola přibližuje práci vysokých škol a firem.

Cílem práce v Experimentáriu je motivace žáků k učení a poznávání světa zábavnou formou a koneckonců i motivace žáků základních škol ke studiu technických a přírodovědných oborů. Prostřednictvím interakce, her, experimentování, bádání, zkoumání, zkoušení či logického uvažování je zde snaha dosáhnout hlubšího porozumění podstaty jevů na principu škola hrou. Žáci základních a středních škol mají v Experimentáriu možnost využít nejmodernější technologie při objevování různých přírodovědných i technických zákonitostí a postupů. 3D tiskárna, řezací plotr, autodráha, funkční model železnice či plavební komora zpestří výuku stejně jako filmy ve formátu 3D. Natáčecí studio a fotoateliér lákají nejednoho zvídavého žáka a do budoucna plánované internetové vysílání bude moci sledovat i veřejnost. Chloubou parku je elektronový mikroskop.

Žáci základních škol navštěvují jednotlivé expozice v návaznosti na výuku příslušných předmětů; například žáci 6. tříd navštíví expozice zaměřené na fyziku a využijí jiné exponáty než žáci 8. tříd, kteří upřednostní chemii. Připraveny jsou pro ně podrobné pracovní úkoly, které mladí badatelé během návštěvy v parku zpracují. Pořízené exponáty pak zatraktivňují teoretickou i praktickou výuku žáků SPŠ Otrokovice.

Experimentárium je využíváno také k realizaci volnočasových aktivit žáků jak základních škol z Otrokovicka, tak přímo SPŠ Otrokovice. Škola nabízí zázemí parku zájemcům z řad mladých badatelů v oblasti přírodních věd, na své si přijdou také příznivci technických oborů a nadšenci pro výpočetní techniku.

Aby se Experimentárium mohlo stále rozvíjet, je pro jeho provoz zapotřebí různý spotřební materiál. Proto SPŠ Otrokovice spolupracuje v rámci projektu s mnoha firmami (např. Continental Barum, s. r. o., Otrokovice,  PARZLICH s. r. o., Hulín, TAJMAC-ZPS, a. s., Zlín aj.), které pomáhají doplňovat některé pomůcky, vyrábět je, zásobují park materiálem pro provoz přístrojů a zařízení. Významným partnerem školy je Continental Barum, s. r. o., jeden z největších zaměstnavatelů v regionu, který škole daroval elektroniku a pomáhá s provozem běžecké dráhy a všech tří autodráh. Firmě škola vděčí i za výrobu stroje času, poskytnutí čtyř nestandardních pneumatik pro exponát kladek a pomoc při sestavování funkčního osobního automobilu – kabrioletu Kaipan. Škola věří, že se jí podaří oslovit i další firmy, které pomohou zkvalitnit práci v Experimentáriu.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu