• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ, OA a JŠ, Frýdek-Místek a TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY při odborné praxi žáků oborů vzdělání Strojírenství, Hutnictví a Technická zařízení budov

Spolupráce SPŠ, OA a JŠ, Frýdek-Místek a TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY při odborné praxi žáků oborů vzdělání Strojírenství, Hutnictví a Technická zařízení budovŠkola: Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

Firma: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Průmyslová 1 000, 739 61 Třinec - Staré Město

Počátek historie Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace najdeme v roce 1955, kdy bylo rozhodnuto zřídit v místecké části města střední školu, která by svými absolventy uspokojovala rostoucí poptávku po mladých technicích v průmyslových závodech na Ostravsku. Dne 1. 9. 1958 se otevřely brány Průmyslové školy ve Frýdku-Místku prvním žákům.

Studijní program frýdecko-místecké průmyslové školy zůstával po dlouhá léta takřka nezměněn. Dnes škola nabízí vzdělání ukončené maturitní zkouškou v 4letých studijních oborech vzdělání Strojírenství, Hutnictví, Obchodní akademie, Technická zařízení budov, Informační technologie, Technické lyceum a Ekonomické lyceum.

SPŠ ve Frýdku-Místku mj. úzce spolupracuje s firmou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. V průběhu maturit vykonávají žáci druhých a třetích ročníků oborů vzdělání Strojírenství, Hutnictví a Technická zařízení budov řízenou čtrnáctidenní odbornou praxi (OP) na smluvních pracovištích firmy. Vzájemná spolupráce v oblasti OP je na vysoké úrovni, ve firmě se žákům věnují speciálně vyškolení instruktoři a žáci tak mají při praktické výuce zajištěnu odbornost i kvalitu. Firma je největší českou hutí s domácím kapitálem a vyrábí nejvíce oceli v České republice. Jako součást skupiny Třinecké železárny - Moravia Steel se společně s desítkami dceřiných společností řadí k významným průmyslovým uskupením ve střední Evropě. Své produkty vyváží do více než šedesáti zemí světa.

Spolupráce SPŠ, OA a JŠ, Frýdek-Místek a TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. má dlouholetou tradici nejen při realizaci OP žáků. Žákům oborů vzdělání Strojírenství a Hutnictví firma nabízí možnost letních brigád. Společnost udržuje kontakty se školou i v dalších směrech. Osvětově působí na žáky, učitele i rodiče, prezentuje svůj záměr zachovat výrobu oceli jako recyklovatelného materiálu. Za tímto účelem společnost v roce 2002 vytvořila vlastní program spolupráce se školami všech stupňů. Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny především na motivaci žáků pro studium technických oborů. 

Spoluzodpovědnost za přípravu mládeže zejména v technicky zaměřených oborech firma TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. opět převzala od školního roku 2009/2010. Nyní má kontrolu nad vzděláváním žáků, jejich OP a využitím absolventů školy ve firmě i v dceřiných společnostech ve skupině Třinecké železárny - Moravia Steel.

SPŠ, OA a JŠ, Frýdek-Místek je jedinou SPŠ v České republice, v níž se studuje obor vzdělání Hutnictví, který od r. 2011 nabízí specializaci Koksárenství a od r. 2013 specializaci Nauka o materiálech. Partneři školy na straně firem včetně TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. garantují jeho absolventům nejen různé formy podpory výuky (např. stipendia), ale také zaměstnanost.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu