• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ, OA a JŠ, Frýdek-Místek a Computer Agency formou zapojení školy do projektu Autodesk Academia Program

Spolupráce SPŠ, OA a JŠ, Frýdek-Místek a Computer Agency formou zapojení školy do projektu Autodesk Academia ProgramŠkola: Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

Firma: Computer Agency, o. p. s., Merhautova 440/26, 613 00 Brno - Zábrdovice

Počátek historie Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace najdeme v roce 1955, kdy bylo rozhodnuto zřídit v místecké části města střední školu, která by svými absolventy uspokojovala rostoucí poptávku po mladých technicích v průmyslových závodech na Ostravsku. Dne 1. 9. 1958 se otevřely brány Průmyslové školy ve Frýdku-Místku prvním žákům.

Studijní program frýdecko-místecké průmyslové školy zůstával po dlouhá léta takřka nezměněn. Dnes škola nabízí vzdělání ukončené maturitní zkouškou v 4letých studijních oborech vzdělání Strojírenství, Hutnictví, Obchodní akademie, Technická zařízení budov, Informační technologie, Technické lyceum a Ekonomické lyceum.

SPŠ, OA a JŠ, Frýdek-Místek je jednou z téměř sedmdesáti škol z České a Slovenské republiky, jež se zapojily do projektu Autodesk Academia Program (AAP), který pochází z dílny společnosti Computer Agency, o. p. s. Tohoto projektu se účastní v prvé řadě střední odborné školy, ale také vyšší odborné školy a vysoké školy technického zaměření.

Computer Agency, o. p. s. je certifikovaný prodejce Autodesk licencí pro školství jako je AutoCAD, Inventor, 3ds Max, Revit, Autodesk Suite, popř. studentské suity. Pro všechny typy zákazníků společnost dále dodává Adobe licence tj. Creative suite, licence v krabicích, multilicenční programy TLP, CLP a řešení Adobe Cloud, licence Microsoft, Edgecam, Inventorcam a specializovaný hardware pro 3D aplikace – 3D myš, tablety apod.

Projekt AAP se zaměřuje na zkvalitnění výuky odborných předmětů především na středních školách technického zaměření. Žákům těchto škol umožňuje získat mezinárodně uznávaný certifikát z počítačem podporovaného kreslení, standardu dnešních techniků. Certifikát za pět let již získalo přes 2 100 žáků.

Společnost Computer Agency, o. p. s. každoročně podporuje a podílí se na organizaci soutěže Autodesk Academia Design, ve které žáci i učitelé soupeří v 2D a 3D kreslení. Cílem akce je motivace žáků a jejich pedagogů k další práci a osobnímu rozvoji, zviditelnění školy i potřeby technického vzdělávání v konkrétní lokalitě prostřednictvím spolupráce s místními průmyslovými podniky na přípravě a sponzorování soutěže a v neposlední řadě umožnění navázání kontaktu s mladými talenty.

Třetí aktivitou projektu AAP je každoroční konference pro učitele s cílem informovat je o trendech ve vývoji počítačových programů a směřování technického vzdělávání v rámci legislativy. Jde také o vytvoření komunity, kde si učitelé mohou sdělovat svoje zážitky a doporučení plynoucí z osobních zkušeností z výuky technických předmětů a kde jsou motivováni k udržování odbornosti v rychle se rozvíjejícím prostředí.

Seznam všech škol zapojených do projektu AAP najdete na webu autodesk.c-agency.cz.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu