• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ, OA a JŠ, Frýdek-Místek a ArcelorMittal Ostrava při odborném výcviku žáků, zajištění odborné praxe, stáží učitelů ve firmě aj.

Škola: Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek

Firma: ArcelorMittal Ostrava a. s., Vratimovská 689/117, 707 02 Ostrava - Kunčice

Počátek historie Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je třeba hledat v roce 1955, kdy bylo rozhodnuto zřídit v místecké části města střední školu, která by svými absolventy uspokojovala rostoucí poptávku po mladých technicích v průmyslových závodech na Ostravsku. Dne 1. 9. 1958 se otevřely brány Průmyslové školy ve Frýdku-Místku prvním žákům. Dnes škola nabízí vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oborech vzdělání: Strojírenství, Hutnictví, Obchodní akademie, Technická zařízení budov, Informační technologie, Technické lyceum a Ekonomické lyceum.

SPŠ ve Frýdku-Místku úzce spolupracuje s ArcelorMittal Ostrava a. s., největším hutním komplexem v ČR, který patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal. Jde o významného a silného partnera, který kromě tuzemského trhu prodává své výrobky do více než 40 zemí světa a dlouhodobě podporuje žáky a studenty technických oborů.

Poté, co škola otevřela nové metalografické laboratoře, firma ArcelorMittal pro ně zakoupila speciální modelovací software. Firma tím podpořila grantový program na vybavení nových laboratoří částkou půl milionu korun.

Spolupráce školy a firmy se uskutečňuje i v řadě jiných oblastí. Žáci školy získávají ve firmě praktické zkušenosti v rámci odborného výcviku (OV) a odborné praxe, učitelé se účastní vzdělávacích programů ArcelorMittal. Žáci navštěvují provozy ArcelorMittal Ostrava a.s. a ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s., kde prostřednictvím odborných exkurzí a jednodenních praxí rozšiřují své odborné kompetence. Mají také možnost získat OV nebo samotnou praxi, které jim pomohou lépe pochopit oborové souvislosti. Odborná praxe je dnes důležitým faktorem při přijímacích pohovorech, proto ji firma zajišťuje žákům bezplatně a v předstihu. Souběžně probíhají také stáže učitelů odborných předmětů v provozech firmy, aby i mladší učitelé byli plně obeznámeni s prostředím technické praxe.

Vybraní žáci mohou od firmy obdržet sponzorský dar v podobě stipendia, které funguje mj. jako motivace ke studiu odborné školy.

ArcelorMittal Ostrava a.s. podporuje nejen výuku technických oborů, ale i anglického jazyka. Škola s firmou spolupracovala na projektu EDISON - Zahraniční studenti „speakují „ se studenty střední školy. Přednášky probíhaly v anglickém jazyce. Žáci možná nerozuměli úplně všemu, ale to podstatné a nejdůležitější určitě pochopili. Lektoři hovořili každý den na jiné téma a rozšířili tak žákům všeobecný přehled o světě. Projekt EDISON pomohl žákům uvědomit si rozdíly mezi národnostmi a kulturami, zásobil je novými informacemi o jiných zemích a motivoval je k intenzivnějšímu studiu cizího jazyka.

Škola je jedinou SPŠ v ČR, v níž se studuje obor vzdělání Hutnictví, který od r. 2011 nabízí specializaci Koksárenství a od r. 2013 specializaci Nauka o materiálech. Partneři školy na straně firem včetně ArcelorMittal Ostrava, a. s. garantují jeho absolventům nejen různé formy podpory výuky (např. stipendia), ale také zaměstnanost.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu