• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ Jedovnice a ČKD Blansko Holding při odborné praxi žáků strojírenských, elektrotechnických a ICT oborů

Škola: Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace, Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice

Firma: ČKD Blansko Holding, a. s., Gellhornova 2228/1, 678 01 Blansko

Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace byla založena v roce 1953. Tehdy došlo v důsledku potřeby průmyslových podniků blanenského okresu k převedení pěti tříd z průmyslové školy v Břeclavi do prostor, které se uvolnily v základní škole v Jedovnicích po zrušení Střední zemědělské školy. Nový školní rok pak zdejší pracoviště zahajovalo jako samostatná Průmyslová škola strojnická. Dnešní název získala škola mnohem později. Působnost školy sahá na Blanensko, Vyškovsko, Svitavsko a Brněnsko. Po celou dobu své existence si škola udržuje velmi dobrou úroveň. Patří mezi nejlépe hodnocené odborné školy v České republice.

SPŠ Jedovnice se od svého vzniku specializuje na výuku strojírenských, později také elektrotechnických a ICT oborů vzdělání. Aktuálně žákům nabízí výuku ve studijních oborech vzdělání Informační technologie (se zaměřením Elektronické počítačové systémy a Informatika v administrativě) a Strojírenství (zaměření Výpočetní systémy ve strojírenství). Studium je denní a je ukončeno maturitní zkouškou.

Pedagogický sbor školy je plně odborně i pedagogicky kvalifikovaný. Škola usiluje o produktivní vzdělání orientované na výkonnost, adaptabilitu a dobrou přípravu absolventů pro praxi i další studium na vysokých školách.

Cílem průmyslové školy je poskytnout žákům nejen teoretické, ale i praktické znalosti. Proto neustále prohlubuje tradiční vazby s průmyslovými i dalšími podniky v regionu a hledá nové kontakty. K tomu přispívá pravidelná účast školy na veletrhu práce Profesia days. Významnými partnery školy z řad firem jsou: ČKD Blansko Holding, a. s., KOPLAST spol. s r. o., Jedovnice, SEEIF Ceramic, a. s., Rájec-Jestřebí, Adast Systems, a. s., Adamov a FPO s. r. o., Blansko. V posledních letech se škole podařilo navázat spolupráci také se zahraničními školami v Itálii. Mnozí žáci školy zde vykonávají jazykové stáže a naopak žáci zahraničních škol přijíždějí na praxi a výměnné pobyty do SPŠ Jedovnice.

Spolupráce SPŠ Jedovnice a ČKD Blansko Holding, a. s. probíhá již od roku 2007. ČKD Blansko Holding, a. s. je přímým pokračovatelem ČKD Blansko, strojírenské firmy s bohatou historickou tradicí. Firma je známá jako tradiční výrobce vodních turbín a hydrotechnického zařízení pro malé a velké vodní elektrárny. Její produkty jsou využívány po celém světě a nesou pečeť kvality českého strojírenství.

ČKD Blansko Holding, a. s. žákům umožňuje vykonávat v prostorách firmy odbornou praxi s perspektivou získání zaměstnání po ukončení studia. Potenciálním zaměstnancům nabízí nadstandardní platové ohodnocení, výkonnostní odměny, sociální program, firemní výhody, profesní růst, odborné kurzy a vzdělávání, dlouhodobou perspektivu, odbornou práci na zajímavých zakázkách i silné a stabilní firemní zázemí.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu