• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ chemické Pardubice a Synthesia při odborném výcviku žáků chemických oborů, formou stáží učitelů odborného výcviku ve firmě aj.

Večer s českou chemiíŠkola: Střední průmyslová škola chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice - Polabiny

Firma: Synthesia, a. s., Semtín 103, 530 02 Pardubice

Střední průmyslová škola chemická Pardubice (SPŠCH) byla založena v roce 1946 z podnětu chemických společností sídlících v Pardubicích. Nejprve fungovala jako dvouletá, později jako čtyřletá škola. V roce 2011 došlo k přestěhování SPŠCH do budovy v Poděbradské ul. a zároveň do bezprostřední blízkosti areálu Chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardubice. Středoškolské a vysokoškolské chemické vzdělávání v Pardubicích se tak téměř propojilo.

Po celkové rekonstrukci budovy získala škola nové laboratoře, které dnes zcela pokrývají rostoucí zájem o stávající i nově vzniklé chemické obory a splňují tak požadavky na kvalitní vyučování. To by nebylo možné bez spolupráce s partnery z řad převážně chemických firem, které se nemalou měrou podílejí na vzdělávání budoucích profesionálů. Významným partnerem školy je v tomto směru společnost Synthesia, a. s., přední evropský výrobce kvalifikované chemie s téměř 95letou tradicí. Vzájemná spolupráce školy a firmy se týká studijních oborů vzdělání Aplikovaná chemie, Požární ochrana a Bezpečnost a učebního oboru Provozní chemik a má několik úrovní.

Od roku 2011 vykonávají žáci školy v rámci odborného výcviku (OV) 4 týdny povinné praxe na pracovištích Synthesia, a. s. Žáci 1. ročníků absolvují exkurze do areálu firmy, ve 2. pololetí 2. ročníku pak několik dvoudenních praxí a v rámci 3. ročníku absolvují jeden týden výuky v prostorách firmy. Na jednotlivých úsecích se střídají tak, aby měli během své praxe možnost zhlédnout a seznámit se s co největším množstvím pracovišť a výrob a setkali se s řadou odborných informací, které se v rámci studia na půdě školy dozvědí pouze v teoretické rovině.

Dalšími formami spolupráce školy a firmy jsou stáže a další vzdělávání učitelů OV a odborných předmětů ve společnosti Synthesia, a. s. a využití odborníků z praxe při pravidelných exkurzích žáků školy v jednotlivých provozech společnosti Synthesia, a. s.

SPŠCH spolupracuje s partnerskou firmou i mimo povinnou výuku žáků. Žáci se např. účastní regionální soutěže „Mladý chemik aneb hledáme nejlepšího mladého chemika“, kterou firma podporuje coby sponzor. Důvodem vyhlašování soutěže v regionu je všeobecně klesající zájem žáků 9. tříd o technické obory (vč. chemických), násilné slučování technických oborů, rušení SOU a nedostatek mladých specialistů v chemickém průmyslu.  Soutěž si klade za cíl podpořit dlouholetou tradici chemického průmyslu v Pardubickém kraji, ukázat chemii jako atraktivní obor, který má v regionu tradici i bohaté uplatnění, porovnat znalosti žáků v oblasti chemie a vzbudit zájem o studium chemických oborů u žáků 9. tříd, podpořit spolupráci žáků ZŠ a SPŠCH, zvýšit počet mladých odborníků, resp. snížit průměrný věk zaměstnanců firmy.

Vzájemně přínosnou aktivitou pro žáky je „Simulace zásahu hasičského sboru při úniku nebezpečné látky“. Firma věnovala žákům oboru vzdělání Požární ochrana požární vůz. Je sice 20 let starý, ale pro účely výuky zachovalý. Škola a firma spolupracují také v rámci veletrhu „Burza škol“. Ideálním cílem spolupráce na všech úrovních je uplatnění budoucích absolventů ve firmě.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu