• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ chemické Brno a společnosti GUMOTEX při odborné praxi žáků oboru vzdělání Aplikovaná chemie

GEAM Dolní RožínkaŠkola: Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace, Vranovská 65, 614 00 Brno-Husovice

Firma: GUMOTEX, akciová společnost, Mládežnická 3062/3a, 690 02 Břeclav

Střední průmyslová škola chemická Brno, dříve Vyšší odborná škola chemická, byla založena dne 1. 9. 1951. Začátky neměla škola snadné, o prostory se dělila s jinými školami. Dnes je již výuka všeobecných i odborných předmětů soustředěna „pod jednou střechou“. K praktické výuce slouží sedm chemických laboratoří, dvě laboratoře výpočetní techniky a specializované laboratoře pro výuku fyziky, biologie a mikrobiologie. Pro výuku jazyků jsou ve škole tři jazykové učebny. Škola nabízí vzdělání v oborech: Aplikovaná chemie (zaměření analytická chemie, farmaceutické substance a ochrana životního prostředí), Analýza potravin a Přírodovědné lyceum. Konkrétní zaměření oboru Aplikovaná chemie si žáci volí v 2. pololetí 2. ročníku studia. Všechny obory denního studia jsou čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou.

K dalším vzdělávacím aktivitám školy patří spolupráce s vysokými školami, výzkumnými ústavy a výrobními podniky chemického a příbuzného zaměření, zajištění odborných exkurzí a odborné praxe pro žáky 3. ročníku. Partnery školy jsou např. SYNTHON Blansko, s. r. o., ONCOMED MANUFACTURING Brno, a. s., Mc Bride Czech Brno, a. s. a GEAM Dolní Rožínka. Významným partnerem školy je akciová společnost GUMOTEX, jejíž široké portfolio produktů nachází uplatnění v automobilovém průmyslu, odvětví vysoce sofistikovaných, vzduchem plněných systémů jako jsou čluny, speciální záchranné systémy, unikátní spací systémy aj.

Vinium Velké PavlovicePro žáky oboru vzdělání Aplikovaná chemie škola organizuje ve 2. pololetí 3. ročníku povinnou čtyřtýdenní odbornou praxi. Každý školní rok má omezený počet studentů možnost absolvovat tuto praxi ve  výrobních prostorách, laboratořích a částečně také v administrativě společnosti GUMOTEX.  Obsah praxe je orientován tak, aby žáci poznali organizaci výroby, řízení výrobního procesu, strukturu nevýrobní organizace a hlavní úkoly daného pracoviště, seznámili se s konkrétními chemickými, fyzikálně-chemickými a analytickými metodami používanými na pracovišti. Vztah mezi školou a firmou je zajištěn Smlouvou o spolupráci při zabezpečení provozní praxe.

O průběhu praxe si žáci vedou podrobné záznamy. Dokumentují průběh praxe, výčet vlastních činností, zápisy z měření (výpočty, náčrtky, atd.). Na základě těchto záznamů žáci vypracují zprávu a odevzdají v tištěné podobě do sedmi dnů po ukončení praxe. Výsledky jsou hodnoceny v rámci odborných předmětů. Zprávy jsou k dispozici maturitní komisi. Výsledky měření mohou žáci využít také v rámci zadávaných projektů a v rámci středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Harmonogramu OP může vypadat takto:

První den se žáci seznámí s organizační strukturou pracoviště, s pracovním řádem, s předpisy ohledně bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a s požárními předpisy. Druhý den jsou obeznámeni s technologickými postupy, se stroji a zařízeními, s organizací výrobního procesu, s organizací kontrolní činnosti, se strukturou pracoviště a jeho hlavními úkoly, s metodami a formami řešení úkolů, s vybavením analytických a kontrolních pracovišť, s dokumentací analytických a kontrolních postupů, s jejich ověřováním a vyhodnocováním. V dalších dnech probíhá vlastní měření.

 

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu