• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SPŠ a SOU Pelhřimov a Agrostroj Pelhřimov při odborné praxi žáků oborů vzdělání Strojní mechanik, Strojírenství a Mechanik seřizovač

Pelhřimovští učitelé na stážiŠkola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov

Firma:AGROSTROJ Pelhřimov, a. s.,U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov

Novodobá historie Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov se píše od 1. 1. 2013, kdy došlo ke sloučení dvou škol – SPŠ a SOU Pelhřimov a SŠ Kamenice nad Lipou. Výuka jednotlivých oborů SPŠ, SŠ či SOU probíhá v budovách původních škol. Škola nabízí studium široké škály oborů, a to jak učebních, tak studijních, mezi něž patří strojírenské obory, dřevo obory, elektro obory, služby či zemědělské obory.

Praktická výuka probíhá v moderně vybavených, rekonstruovaných odborných učebnách a dílnách. Žáci se zde mohou plně věnovat svému odbornému růstu dle svého oboru. Žáci strojírenských oborů pracují v odborných učebnách vybavených CNC technikou spojených s počítačovou učebnou a s návazností na robotizaci. Dále se pak učí v učebně s mechatronickými systémy, spojené s další počítačovou učebnou. Vedle toho využívají dílny s bohatým konvenčním strojním vybavením pro obrábění (soustruhy, frézky, vrtačky, brusky, obrážečky), zařízeními pro tváření (nůžky, ohýbačky, zakružovačky) a svařovnou s moderními svářecími zdroji vedle oceli i na nerez a hliník. Samozřejmostí je používání speciálních nástrojů či mnoho typů ručního elektrického nářadí.

Pelhřimovští žáci na praxiŠkola úzce a dlouhodobě spolupracuje s významnou místní společností AGROSTROJ Pelhřimov, největším univerzálním kooperantem v Evropě a největším výrobcem zemědělských strojů v ČR. Výrobní program firmy tvoří vlastní finální stroje, nástrojařská výroba a kooperace pro velké nadnárodní společnosti v oboru zemědělské techniky, výrobce nákladních automobilů, stavebních strojů a vysokozdvižných vozíků. Škola s touto firmou spolupracuje především na bázi odborných praxí žáků a stáží učitelů, kterým přednášejí odborníci z firmy. Vedení školy s firmou rovněž konzultuje obsahovou náplň odborných předmětů strojírenských oborů. Škola je pro firmu i důležitým personálním zdrojem.  Z celkového počtu 1 463 zaměstnanců firmy celých 42 % absolvovalo SPŠ a SOU Pelhřimov.

Žáci končících ročníků vykonávají každý rok v AGROSTROJ Pelhřimov, a. s. odborné praxe, a to u studijního oboru Strojní mechanik v délce 4 týdnů, u učebních oborů Strojírenství a Mechanik seřizovač v délce 6 týdnů. Žáci se střídají na pracovištích, kde je každému z nich přidělen instruktor. Postupně procházejí pracoviště kontroly, konstrukce, nástrojárny, montáží, obrobny, svařovny a lisovny. Pro odbornou stránku žáků je přínosem seznámení se s prací v konstrukčních softwarech Pro/ENGINEER či CATIA, v softwaru na programování ohraňování VISI CAD, s prací na souřadnicových měřících strojích Wenzel, s prací na CNC strojích atd. V závěru probíhá vyhodnocení praxe za přítomnosti zástupce školy a p. Meissela, ředitele oddělení řízení jakosti AGROSTROJ.

AGROSTROJ Pelhřimov, a. s. je strojírenská firma, ve které je na jednom místě soustředěno mnoho moderních technologií. Díky tomu žáci poznají mnoho nového a ověří a rozšíří si vědomosti a dovednosti získané ve škole. Žákům oborů Strojní mechanik, Strojírenství a Mechanik seřizovač firma ve vyšších ročnících nabízí možnost získat studijní stipendium a absolventům uvedených oborů možnost uzavřít pracovní smlouvu.  

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu