• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SOU stavebního Plzeň (pracoviště Horní Bříza) a LASSELSBERGER při odborné praxi žáků oboru vzdělání Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky

Škola: Střední škola Horní Bříza, U Klubu 302, 330 12 Horní Bříza

Firma: LASSELSBERGER, s. r. o., výrobní závod Horní Bříza, Tovární 77, 330 12 Horní Bříza

Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 bylo založeno v roce 1984. V letech 1996 a 1998 se škola sloučila s dalšími dvěma plzeňskými stavebními učilišti a od července2015 pod ni spadá také bývalá Střední škola Horní Bříza. Ta byla založena již v r. 1949 jako odborné učiliště Západočeských keramických závodů. V dalších letech se v souvislosti se společenskou situací a školskou legislativou názvy školy měnily. Tento „příklad dobré praxe“ popisuje spolupráci bývalé SŠ Horní Bříza a firmy ještě před sloučením škol.

SOU stavební Plzeň aktuálně vyučuje třináct 3letých učební ch oborů vzdělání včetně oborů s ryze keramickým zaměřením (Výrobce a dekoratér keramiky, Zedník - obkladač a Kamnář), dva 4leté studijní obory vzdělání (Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky), tři obory nástavbového studia (Nábytkářská a dřevařská výroba, Stavební provoz, Sklářský a keramický průmysl) a tři 3leté učební obory vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (Elektrotechnické a strojně montážní práce, Tesařské práce, Zednické práce). Do oboru vzdělání Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky (dříve Umělecký keramik) jsou žáci přijímáni na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky. Součástí profilové maturitní zkoušky je praktická zkouška - vytvoření keramického díla na základě vlastního návrhu.

Od 2. ročníku žáci vykonávají produktivní činnosti na smluvních pracovištích podnikatelských subjektů - partnerských firem. Jednou z nich je i LASSELSBERGER, s. r. o. (dříve Keramika Horní Bříza), největší výrobce keramických obkladů a dlažeb v ČR a zároveň jeden z největších evropských výrobců obkladových materiálů. Firma zachovává a rozvíjí tradici české značky RAKO s 130letou tradicí. Historie spolupráce školy (pracoviště Horní Bříza) a keramických závodů v Horní Bříze trvá více než 65 let.

Vytváření ŠVP konzultují učitelé odborných předmětů včetně učitelů odborného výcviku (OV) s odborníky z firmy. Konkrétní spolupráce probíhá na základě orientačního plánu a osobních kontaktů. V laboratoři (zkušebně) a na provozních pracovištích firmy LASSELSBERGER, s. r. o. v Horní Bříze vykonávají žáci oboru vzdělání Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky odbornou praxi (OP) v rozsahu 4 týdnů (3 týdny ve 3. ročníku, 1 týden ve 4. ročníku), 7 vyučovacích hodin denně. V minulých letech se jí účastnilo průměrně 8 žáků ročně. Firma žákům přiděluje školitele – instruktora, dohled nad obsahem, organizací a průběhem OP zajišťuje vedoucí učitel OV. Oba po ukončení OP žáky slovně i písemně hodnotí. Materiálně technické zabezpečení a náklady spojené s OP včetně odměn žáků vykonávajících na pracovišti produktivní činnost jsou plně v kompetenci firmy.

Partnerství SOU stavebního Plzeň, konkrétně jeho pracoviště Horní Bříza, a LASSELSBERGER, s. r. o. lze hodnotit velmi dobře. Firma spolupracuje se školou již od svého vzniku. Žáci se seznamují s činnostmi, které nelze v podmínkách školy realizovat, poznávají provoz reálného pracoviště, zapojují se do pracovního kolektivu a získávají základní orientaci v pracovně právních vztazích. Kromě organizování OP a OV firma školu podporuje materiálně poskytováním svých produktů pro výuku žáků (obklady, dlažby, lepidla, kamnářské jíly aj.). Podpisem Sektorové dohody na podporu keramických oborů vzdělání firma deklarovala zájem o další spolupráci i zaměstnávání absolventů školy.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu