• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SOU Domažlice a Gerresheimer Horsovsky Tyn při realizaci praktické závěrečné zkoušky žáků oboru vzdělání Strojní mechanik

Škola: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice - Týnské Předměstí

Firma: Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r. o., Zahradní 282, 346 01 Horšovský Týn - Malé Předměstí

Střední odborné školství má v Domažlicích více než stoletou tradici. Z podnětu ředitele Antonína Srny byla v roce 1880 v budově měšťanské školy chlapecké v Domažlicích slavnostně otevřena pokračovací škola průmyslová (později živnostenská) s cílem rozšířit teoretické a praktické znalosti řemeslníků, živnostníků a pracovníků v průmyslu. V roce 1936 zahájila škola výuku v nové budově pod názvem Jubilejní Masarykova odborná škola živnostenská. Přes učňovskou školu firmy Elitex Kdyně dospěla škola v roce 1991 k právní subjektivitě. Dnes se ve škole soustředí příprava potenciálních zaměstnanců téměř všech podniků v okolí.

Žáci si mohou vybírat z pestré škály 3letých a 4letých oborů vzdělání. Mezi učebními obory najdeme mj. obor vzdělání Strojní mechanik, jehož absolventi získávají teoretické i praktické vědomosti a dovednosti týkající se ručního zpracování kovů. Žáci se učí opravovat a provádět údržbu strojních součástí, celků i zařízení, základy svařování a montážních prací.

SOU Domažlice od roku 2009 intenzivně spolupracuje s firmou Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r. o., která je součástí koncernu Gerresheimer, předního světového výrobce speciálních produktů ze skla a plastů, jež se používají výhradně ve farmaceutickém průmyslu a zdravotnictví. Skupina se skládá ze 47 poboček se sídly v Evropě, Severní a Jižní Americe a Asii. Závod v Horšovském Týně zaměstnává přes 650 lidí.

Přímo pro potřeby partnerské firmy byl školou vytvořen speciální vzdělávací program Strojní mechanik - zaměření na obsluhu lisů pro vstřikování plastů. Jde o kooperační vzdělávání, kdy teoretická výuka probíhá v SOU Domažlice a praktická jak v SOU Domažlice, tak ve školicím středisku firmy. Obor je sponzorovaný firmou Gerresheimer. Ta žákům nabízí stipendium po dobu studia v celkové výši min. 60 tisíc Kč, dále bonusy za docházku a prospěch. Po absolvování studia garantuje žákům zaměstnání ve firmě.

V roce 2014 se firma a škola zapojily do projektu POSPOLU, který mj. ověřil jejich spolupráci při zajištění jednotného zadání závěrečné zkoušky (JZZZ). Celkem 11 žáků provedlo závěrečné zkoušky dle JZZZ oboru vzdělání Strojní mechanik a kromě toho prokázalo teoretickou a praktickou připravenost k obsluze lisů pro vstřikování plastů formou samostatné praktické zkoušky – v rozsahu 14 hod. na pracovišti odborného výcviku (OV) SOU Domažlice a v rozsahu 7 hod. ve školicím středisku firmy Gerresheimer. Odbornou náplň zkoušky v plném rozsahu připravili pracovníci firmy – instruktoři, kteří také kontrolovali její průběh a hodnotili výsledky žáků v podobě výlisků. O úspěšném absolvování praktické zkoušky byl žákům vydán doklad. Příprava na závěrečnou odbornou zkoušku byla zajištěna pracovníky školicího střediska v rámci OV ve školicím středisku firmy v rozsahu jednoho týdne.

Příkladné partnerství školy s firmou Gerresheimer  vytvořilo nové možnosti spolupráce s firmami (např. s ROC - Galvanik s. r. o., Domažlice a ZF Staňkov s. r. o.) a dalo podnět ke vzniku další modifikace oboru vzdělání Strojní mechanik se zaměřením na výrobu nástrojů.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu