• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou se smluvními firmami při odborném výcviku žáků elektrotechnických a IT oborů vzdělání

produktivní práce_montáž kabelové sítě NNŠkola: Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Firmy: ČEZ, a.s., Duhová 1444/2, 140 53, Praha - Michle; E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice - České Budějovice 7; ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha 4 - Michle; KOPOS KOLÍN a. s., Havlíčkova 432, 280 02 Kolín - Kolín IV; OEZ s. r. o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 si za více než 60 let svého působení vybudovala pevné postavení mezi ostatním středními odbornými školami v kraji a nezastupitelné místo v odborné přípravě na náročná povolání v energetice a elektrotechnice.

Počátky historie školy se vážou k roku 1948, kdy Jihočeské energetické závody České Budějovice (JČE) začaly se skupinovou výukou učňů. Tím se zařadily mezi průkopníky nových forem výuky učňů v energetice. Pro vedení učňů byli vybíráni zkušení pracovníci z podniku, kteří měli velmi dobré zkušenosti a znalosti v oboru. Energetická situace v Jihočeském kraji v poválečných letech nebyla příznivá. Potřeba elektrifikace osad a vesnic vyžadovala další odborníky. Proto byla podpořena snaha rozšířit a vystavět vlastní učňovské středisko. V roce 1951 tak došlo k zahájení komplexní výuky a výchovy v nově vybudovaném areálu učiliště v Hluboké nad Vltavou.

SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou poskytuje úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední odborné vzdělání s výučním listem v různých formách studia. Škola se zaměřuje na výpočetní techniku, elektrotechniku a elektroniku. Aktuálně nabízí dva 4leté studijní obory vzdělání (Informační technologie a Mechanik elektrotechnik), tři 3leté učební obory vzdělání (Elektrikář, Elektrikář silnoproud a Elektromechanik pro zařízení a přístroje) a 2leté či 3leté nástavbové studium oboru vzdělání Provozní elektrotechnika.

soutěž konaná při školské výstavě vzdělání a řemeslo 2015Původní učiliště v Hluboké nad Vltavou od počátku své existence spolupracovalo se západočeskými a středočeskými podniky (Energovod Praha, elektro úsek ČSD Praha) a s Elektrovod Bratislava, pro který zajišťovalo teoretickou a praktickou výuku. Závěrečné učňovské zkoušky žáci vykonávali ve svých mateřských podnicích. Dnes je spolupráce SOŠE, COP Hluboká nad Vltavou se smluvními firmami ještě intenzivnější. Mezi partnery školy najdeme významné energetické společnosti skupiny ČEZ, v jejíž spolupráci probíhá např. soutěž Jaderná maturita, E.ON Česká republika, s. r. o., České Budějovice,  ČEPS, a. s., Praha, elektroinstalační firmu KOPOS KOLÍN a. s. nebo OEZ s. r. o., Letohrad.

Ve spolupráci s E.ON Česká republika, s. r. o. je využíván program „Montérský dorost“, kde je žákům umožněno provádět odborný výcvik (OV) na pracovištích firmy pod vedením instruktorů a učitelů OV a který jim nabízí po splnění podmínek zaměstnání ve firmě. Pracovníci školy se také účastní odborných školení, která společnost zajišťuje pro své zaměstnance. Pracovníci jmenovaných partnerských firem se také podílejí na zabezpečování odborné výuky formou přednášek pro žáky s účastí přímo ve výuce. Škola se rovněž zapojila do inovativního vzdělávacího programu společnosti CISCO SYSTEMS s. r. o. (Cisco Networking Academy Program).

S firmou OEZ s. r. o., která působí na trhu více než 70 let, škola dlouhodobě spolupracuje v elektrotechnických a IT oborech. Společnost je od roku 2007 součástí skupiny Siemens a dnes patří k podnikatelským lídrům středoevropského regionu. Žáci školy se během OV seznamují s produkty firmy v rámci Projektu pomoci středním technickým školám, který firma vytvořila. Podstatou projektu je pomoc v rozvoji praktických zkušeností žáků v součinnosti s velkoobchody a jejich zákazníky. Žáci v rámci OV používají různé výrobky společnosti, které poskytuje OEZ s. r. o. škole zdarma. Ve výuce jsou aktivně využívány výpočtové programy Sichr a Prozik. Společnost OEZ s. r. o. zajišťuje ve spolupráci s vedením školy odborná školení pro žáky, učitele i odbornou veřejnost.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu