• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SOŠ strojní a elektrotechnická, Velešín a Jihostroj nejen při odborném výcviku žáků strojírenských oborů vzdělání

SOŠ SE VelešínŠkola: Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527, 382 32 Velešín

Firma: Jihostroj a. s., Budějovická 148, 382 32 Velešín

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín je státním centrem odborného vzdělávání v oblasti elektrotechniky, strojírenství a informatiky s nabídkou různých forem vzdělávání. Škola má dlouholetou tradici ve výuce strojírenských a elektrotechnických oborů. Během svého trvání (počátky odborného školství sahají ve Velešíně až do roku 1920) vychovala mnoho specialistů, kteří nacházejí uplatnění jak na pozicích středně technickohospodářských, tak i  - po následném absolvování studia na vysoké škole - vyšších.

Nový školní areál je co do výstavnosti a technického vybavení jedním z nejmodernějších v celém Jihočeském kraji. S nástupem oborů zaměřených na elektrotechniku škola s podporou partnerských firem vybavila jak učebny, školní laboratoře, tak i školní dílny technickým zařízením, měřicí technikou a dalšími nástroji a pomůckami tak, aby zde byla zajištěna co nejkvalitnější výuka.

Škola spolupracuje s celou řadou jihočeských firem, mj. s akciovou společností Jihostroj, místní průmyslovou firmou s více než 90letou tradicí přesné strojírenské výroby. Škola s ní navázala spolupráci hned v několika oblastech. Je zřejmé, že firma má mladým lidem se zálibou v technických oborech co nabídnout, působí totiž dlouhodobě na průmyslovém trhu výrobců letadel, automobilů, zemědělských strojů a další mobilní techniky.

Přímo na pracovištích firmy škola realizuje odborný výcvik (OV) žáků. Žáci se během praktické výuky seznamují s řízením projektů, technickou přípravou výroby, systémy řízení jakosti, samotnou výrobou a s ní související výkresovou, technologickou a výrobní dokumentací. Při práci na složitých i jednodušších dílcích s vysokými přesnostmi a při zpracování materiálů různých vlastností žáci poznají současné metody programování NC strojů (soustružnických a frézovacích center).

Žáci mají možnost seznámit se s praktickým uplatňováním moderních systémů zajištění jakosti, různých metod měření, metod statistické přejímky, dílenského i následného měření. Instruktoři z řad pracovníků firmy jim vysvětlují způsob, jak se certifikovaný systém řízení promítá do různých činností v rámci technické přípravy výroby a vlastní výroby, žáci se také dozvědí o nekonvenčních metodách zjišťování jakosti, jako jsou nedestruktivní metody zkoušení, a o jejich certifikaci.

OV žáků na pracovištích firmy není zdaleka jedinou formou spolupráce školy s firmou. Vybraným žákům studijních oborů vzdělání Programátor CNC obráběcích strojů, Mechatronik a Letecký mechanik a učebního oboru vzdělání Obráběč kovů poskytuje velešínský Jihostroj stipendium během celého studia. Firma žákům hradí i náklady na ubytování a stravování, příspěvek na lyžařský výcvik, v 1. ročníku studia poskytuje úhradu pracovního oblečení a obuvi a nabízí možnost placené brigády v prostorách firmy o letních prázdninách.

Pro strojírenskou firmu Jihostroj a. s. je systematická spolupráce se školami na všech stupních nutností, vychovává si tím a podporuje své potenciální zaměstnance. Aktivně se také zapojuje do projektů, které podporují technické vzdělávání a jsou postaveny na partnerství škola – firma.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu