• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SOŠ průmyslové a SOU strojírenského Prostějov a MUBEA – HZP při odborné praxi žáků a motivaci žáků strojírenských oborů vzdělání a při náboru nových žáků

Škola: Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4, 796 01 Prostějov

Firma: MUBEA - HZP s. r. o., Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4,svého typu v pořadí třetí škola na území bývalého Jihomoravského kraje, byla zřízena v srpnu roku 1942. Za více než 70 let prošla řadou vývojových etap. I když se několikrát změnil její název a výrazně se rozšířila a zmodernizovala technická základna, zachovala si po celé období své základní zaměření. Škola využívá pro provoz několik budov v Prostějově.

Škola nabízí žákům studium v pěti studijních oborech vzdělání a třech učebních oborech vzdělání, všechny se zaměřením na strojírenství, stavebnictví a elektrotechniku. Škola má uzavřené smlouvy s firmami, ve kterých je zajištěna odborná praxe žáků. Pro žáky strojírenských oborů jde o čtrnáct firem (MUBEA - HZP s. r. o., Prostějov, Hanácké železárny a pérovny, a. s., Prostějov, DT - Výhybkárna a strojírna a. s., Prostějov, DT Mostárna a. s., Prostějov, WISCONSIN ENGINEERING CZ s. r. o., Prostějov, Přidal s. r. o., Kralice na Hané, LINAPLAST s. r. o., Kralice na Hané, PRECIOSA a. s., pob. Brodek u Konice, Windmöller Hölscher Prostějov k. s., KARDANEX a. s., Prostějov, LASKI, s. r. o., Smržice, Pavel Šálek, Prostějov, KOVOT INVEST s. r. o., Stařechovice a ELV. S Morava s. r. o., Prostějov), pro žáky stavebního oboru je to šest firem (HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., Dolní Bukovsko, Saint-Gobain Construction Products CZ a. s., pob. Prostějov, PORFIX CZ a. s., Trutnov, PRO-DOMA, SE, pob. Držovice, R & G ZESTA, spol. s r. o., Prostějov a Xella CZ, s. r. o., Chlumčany). Některé z nich škole pomáhají s technickým zajištěním výuky (např. poskytnutí materiálu pro svařování na pracovišti odborného výcviku, dodání strojů, nástrojů a materiálu pro obrábění).

Při náborech žáků do strojírenských oborů vzdělání škola spolupracuje zejména s firmou MUBEA - HZP s. r. o., mezinárodním strojírenským koncernem, který je inovativním specialistou na odlehčené konstrukce zaměřeného na vysoce namáhané pružinové komponenty a zároveň jedním z nejvýznamnějších celosvětových automobilových dodavatelů. V České republice má MUBEA – HZP s. r. o. moderní výrobní podniky v Prostějově a Žebráku.

Zástupci firmy se pravidelně ve škole účastní dne otevřených dveří a společně s učiteli navštěvují základní školy v regionu. Žákům vycházejícím ze základních škol nabízejí možnost učit se pro firmu MUBEA – HZP s. r. o. ve tříletých učebních oborech vzdělání Nástrojař, Strojní mechanik (Zámečník) a ve čtyřletém studijním oboru vzdělání Mechanik strojů a zařízení.

Firma žákům školy nabízí stipendia a perspektivu dobrého zaměstnání.  Výše stipendia je motivační, je závislá na studijních výsledcích žáka, na jeho chování a školní docházce. Měsíční stipendium je poskytováno v 1. ročníku až do výše 2000 Kč, ve 2. ročníku do výše 3000 Kč, ve 3. a 4. ročníku do výše 4000 Kč. 

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu