• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš a První brněnské strojírny Velká Bíteš při odborném výcviku a odborné praxi žáků oborů vzdělání Obráběč kovů, Mechanik – seřizovač a Slévač

SPV PBS Velká Bíteš, a.s.Škola: Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace, Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš

Firma: První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., Vlkovská 279, 595 12 Velká Bíteš

Dne 1. 9. 1999 zahájilo ve Velké Bíteši výuku Střední odborné učiliště Jana Tiraye, schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Do názvu učiliště bylo propůjčeno jméno bítešského rodáka, dějepisce a čestného občana města, jenž byl významnou pedagogickou osobností regionu. Od roku 2009 působí škola pod novým názvem - Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace.

Škola nabízí žákům vzdělávání v mnoha oborech, mj. ve čtyřletém studijním oboru Obráběč kovů a tříletých učebních oborech Mechanik-seřizovač a Slévač. Odborný výcvik (OV) žáků je prováděn u podnikatelských subjektů ve Velké Bíteši, především ve Středisku praktického vyučování PBS, a. s.

SPV PBS Velká Bíteš, a.s.Středisko původně jako SPV založila v roce 1964 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. k zajištění praktické výuky žáků vlastního podnikové učiliště, které vychovávalo kvalifikované pracovníky v rozvíjející se výrobě. Od roku 1999 SPV zajišťuje také praktickou výuku žáků SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš oboru Obráběč kovů.  V učňovské dílně se žáci připravují na konvenčních a CNC obráběcích strojích a jsou schopni běžné manipulace a korekce vytvořených programů.  Od 1. 9. 2008 a po změně školského zákona, kdy se i firemní žáci stali žáky státními, se SPV pod novým názvem stalo samostatným právním subjektem. Od roku 2010 zde vykonávají praxi také žáci studijního oboru Mechanik-seřizovač a od školního roku 2014/2015 i oboru Slévač.

SPV PBS Velká Bíteš, a.s.Středisko praktického vyučování PBS, a.s. klade důraz na spolupráci s rodiči a odborníky z praxe.  Ve spolupráci se školou iniciovalo projekt „Inovace v rozvoji kompetencí žáků dle potřeb trhu práce“, který byl financován z ESF. Jeho cílem bylo rozšíření znalostí žáků v oblasti CNC programování v řídicím systému Heidenhain.

Během studia se žáci mohou zapojit do různých soutěží, v nichž se zástupci SPV často umisťují na prvních příčkách. Žáci oborů vzdělání Obráběč kovů a Mechanik-seřizovač např. měří své síly a ověřují si nabyté vědomosti i praktickou zručnost v dvoudenní krajské soutěži s názvem Řemeslo Vysočiny ve Žďáru nad Sázavou. Generální ředitel partnerské firmy, První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s., Ing. Milan Macholán byl na podzim roku 2014 na půdě školy osobně přítomen při slavnostním předání diplomu a věcných cen Kryštofu Svobodovi, žáku tehdy 3. ročníku oboru vzdělání Mechanik seřizovač, který na MSV v Brně získal absolutní vítězství v programování CNC obráběcích strojů.

Spolupráce školy s PBS Velká Bíteš je na vysoké úrovni. Firma, která podniká v oboru přesného strojírenství a profiluje se především jako výrobce turbínových vysokootáčkových strojů pro letectví, energetiku a dopravní průmysl, zaručuje žákům mnohé výhody během studia. Poskytuje jim odměny při praktické výuce ve výši 300-1200 Kč měsíčně a příspěvek na stravování, dále pracovní oděvy, ochranné pomůcky a obuv pro práci v dílnách, příspěvek na organizované rekreační a ozdravné pobyty mládeže, věcnou odměnu nejlepším absolventům a po ukončení studia/učebního poměru garanci uzavření pracovní smlouvy ve firmě.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu