• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SOŠ a SOU Písek a Vrbka střechy při odborném výcviku žáků oboru vzdělání Klempíř

Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86, 397 11 Písek

Firma: VRBKA střechy s. r. o, Vrcovická 2517, 397 01 Písek – Budějovické Předměstí

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86 byla založena jako příspěvková organizace v roce 2001 na základě zřizovací listiny, schválené usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje. Škola dnes žákům nabízí úplné střední odborné vzdělání se získáním maturitního vysvědčení nebo výučního listu v různých oborech vzdělání.

V nabídce školy jsou 4leté studijní obory vzdělání: Obchodně podnikatelská činnost (zaměřený na podnikatelskou praxi), Autotronik (zaměřený na opravu, diagnostiku a údržbu motorových vozidel) a Provoz a ekonomika dopravy (zaměřený na provoz, ekonomiku a logistiku dopravy) a dále 3leté vzdělávání v učebních oborech Gastro, Stavo, Dřevo, Auto a obory „službové“. Škola dále poskytuje možnost nástavbového studia, a to 2letého denní formou, nebo 3letého formou dálkovou.

Nepříznivým faktem dnešní doby je, že stavebním firmám v Česku chybějí kvalifikovaní zaměstnanci. Pracovní trh již několik let hlásí nedostatek technicky vzdělaných a manuálně zručných lidí, mezi nimi i klempířů a tesařů. O zlepšení tohoto stavu se snaží také SOŠ a SOU, Písek, která za tím účelem před několika lety navázala spolupráci s místní klempířskou firmou VRBKA střechy s. r. o. Firma patřící ke skupině malých firem do patnácti zaměstnanců navazuje na dlouholeté zkušenosti a znalosti v oboru (majitel původní firmy Luboš Vrbka – stavební klempířství byl v roce 1990 zakládajícím členem Cechu klempířů a pokrývačů).

Díky jednatelům firmy VRBKA střechy s. r. o., manželům Radce a Luboši Vrbkovým, se daří každým rokem začlenit žáky SOŠ a SOU, Písek oboru vzdělání Klempíř do praktické výuky. Žáci tak vykonávají odborný výcvik přímo na smluvních pracovištích firmy. Zkušení instruktoři učí žáky při práci na střechách klást důraz především na kvalitu provedené práce, správné použití střešních doplňků, tj. dle doporučení výrobce či dodržování montážních návodů. Žáci jsou seznámeni se skutečností, že v případě tak důležité součásti stavby jako je střecha platí, že důraz musí být přednostně kladen na kvalitu použitého materiálu, nikoli na jeho cenu.

Spolupráce školy a firmy v tomto směru je na vysoké úrovni, o čemž svědčí i ocenění, které VRBKA střechy s. r. o. obdržela od Francouzko-české obchodní komory v kategorii Spolupráce podniků se středními odbornými školami nebo učilišti. Firmě byla udělena zvláštní cena odborné poroty za její patnáctiletou spolupráci se SOŠ a SOU, Písek v oboru vzdělání Klempíř pro stavební výrobu a společenskou odpovědnost nezbytnou pro předání tohoto řemesla a pozdvihnutí jeho prestiže.

VRBKA střechy s. r. o. není jedinou firmou, která pro žáky SOŠ a SOU, Písek zajišťuje odborný výcvik. Žáci ho vykonávají také přímo na vlastních pracovištích školy nebo na smluvních pracovištích jiných firem a společností na Písecku a Strakonicku.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu