• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SOŠ a SOU, Mladá Boleslav a OBI Česká republika při odborném výcviku žáků oboru vzdělání Operátor skladování

Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762, se sídlem Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav

Firma: OBI Česká republika s. r. o., Market OBI Mladá Boleslav, Na Radouči, 293 01 Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 navazuje na bohatou historii zemědělského školství v Mladé Boleslavi. Již v roce 1883 z rozhodnutí sněmu Království českého zde bylo povoleno zřízení zimní hospodářské školy. V r. 1952 pak byla založena Zemědělská technická škola – studium oboru mechanizace zemědělské výroby, která připravovala odborníky v oboru zemědělské mechanizace hned pro několik krajů. Postupem času se škola transformovala, rozšířila nabídku oborů a od roku 1999 existuje pod dnešním názvem.

Škola nabízí především technické obory vzdělání, aktuálně tři 4leté studijní obory vzdělání (Veřejnosprávní činnost, Technické lyceum a Mechanizace a služby se zaměřením doprava a logistika), šest 3letých učebních oborů vzdělání (Autoelektrikář, Mechanik opravář motorových vozidel, Elektrikář, Truhlář, Operátor skladování a Zedník), 2leté nástavbové studium (Podnikání) a dálkové studium (Podnikání a Veřejnosprávní činnost). Absolventi oboru vzdělání Operátor skladování se mohou uplatnit v logistických centrech, obchodě i ve výrobním podniku. Jsou schopni připravit zboží a materiál různého druhu k expedici i k samotnému prodeji, odebírat a přijímat zboží nebo materiál, vyřizovat reklamace, objednávky a poptávky, skladovat a ošetřovat svěřené zásoby. Součástí vzdělávání jsou i příprava žáků na získání osvědčení o způsobilosti k obsluze manipulačního vozíku a jeřábnický či vazačský kurz.

Významnými sociálními partnery školy jsou: ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav, Magistrát města Mladá Boleslav, Úřad práce ČR – kontaktní prac. Mladá Boleslav, AUTOZÍTKA s. r. o., Sukorady (Martinovice), DELTACAR spedition s. r. o., Kosmonosy, Kaufland Česká republika v. o. s., pob. Mladá Boleslav, Penny Market s. r. o., pob. Mladá Boleslav a Kosmonosy a další. Škola již 6. rokem spolupracuje také s firmou OBI Česká republika s. r. o., konkrétně její prodejnou Market OBI Mladá Boleslav v ul. Na Radouči. Do prodejny docházejí žáci 2. ročníku v rámci odborného výcviku (OV), kteří se tu seznamují s průmyslovým zbožím, elektro sortimentem, stavebninami a zahradou. Harmonogram OV se plánuje na začátku školního roku pro 1. pololetí. V prodejně mohou také žáci 3. ročníků vykonávat individuální odbornou praxi.

V jednotlivých odděleních Marketu OBI Mladá Boleslav se při OV postupně vystřídají 3 skupiny po 3 žácích, přičemž každá skupina koná OV celkem 3 týdny (střídavě je týden v prodejně a týden ve škole). Po 3 týdnech praktické výuky skupinu vystřídá další trojice a následně třetí trojice. Každý žák vykoná v prodejně OV v celkovém rozsahu 90 hodin (6 hod./den x 5 dní/týden x 3 týdny). Žáci pracují v kolektivu zaměstnanců pod vedením instruktora – vedoucího příjmu. Na pracoviště za nimi pravidelně dochází učitel OV. Po zaučení vykonávají některé činnosti samostatně. Žáky hodnotí instruktor společně s učitelem OV na konci každého výukového týdne. V závěru OV je se žákem provedeno komplexní slovní hodnocení, které je převedeno na známku, jež je podkladem pro pololetní hodnocení. Za produktivní činnost jsou žáci finančně odměňováni. Výše odměny závisí na dosažených výsledcích, znalostech, dovednostech a počtu odpracovaných hodin.

Spolupráce školy a Marketu OBI Mladá Boleslav je hodnocena kladně. Žáci z technických oborů konají OV v prodejně s průmyslovým zbožím, pracoviště plně odpovídá potřebám OV. Žáci jsou v prodejně současně jen 3, což umožňuje individuální přístup instruktora k nim. Velkou roli hraje i snadná dostupnost prodejny (4 km od školy) a finanční motivace žáků.

OV žáků ve firmách je nedílnou součástí jejich přípravy na budoucí povolání a má zásadní význam při hledání pracovního místa po dokončení studia. Region Mladá Boleslav je charakteristický automobilovým průmyslem, na který je navázána řada logistických center i mnoho obchodních řetězců. Ve všech těchto firmách nacházejí absolventi oboru vzdělání Operátor skladování kvalifikované uplatnění.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu