• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SOŠ a SOU, Kladno, Dubská a KD SERVIS při odborném výcviku žáků oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel a při realizaci nové závěrečné zkoušky

Spolupráce SOŠ a SOU, Kladno, Dubská a KD SERVIS Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská, Dubská 967, 272 03 Kladno - Dubí

Firma: KD SERVIS a. s., Železničářů 885, 272 80 Kladno - Kročehlavy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská je školou s více než 70letou tradicí ve výchově a vzdělávání mládeže v oblasti strojírenství, stavebnictví a elektrotechniky. Od roku 2006 je krajským centrem Cechu instalatérů ČR.

Škola aktuálně nabízí výuku v sedmi 3letých oborech vzdělání s výučním listem, pěti 4letých oborech vzdělání s maturitní zkouškou a v nástavbovém studiu. Učební obor vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel má ve škole dlouholetou tradici již z doby, kdy škola patřila k POLDI Kladno. Po osamostatnění školy došlo k rozšíření automobilních oborů o obor vzdělání Karosář a Autoelektrikář.

V kladenském regionu je velký počet malých a středně velkých opraven a také několik velkých značkových autosalonů se servisem. Mezi nimi i jeden z dlouholetých partnerů školy, KD SERVIS a. s. (dříve ČSAD Kladno). Historie spolupráce SOŠ a SOU, Kladno, Dubská a KD SERVIS a. s. se datuje od 70. let minulého století. Tehdy byla ČSAD Kladno provozovatelem osobní i nákladní autodopravy a škola měla v jejím areálu zapůjčenou dílnu, kde pracovala skupina žáků pod vedením mistra odborného výcviku (OV). Po oddělení školy od POLDI Kladno a s poklesem zájmu žáků o technické obory bylo rozhodnuto o zavedení formy výuky menšího počtu žáků pod vedením instruktorů. V současné době probíhá výuka tak, že se žáci na pracovištích KD SERVIS a. s. střídají cca po 3 měsících. Kontrolu výuky a dodržování tzv. přeřazovacího plánu zajišťuje učitel OV.

Výuka OV probíhá zejména ve vlastních dílnách školy. Pro obor vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel jsou využívány 4 dílny vybavené moderní technikou a diagnostikou, učebna pro výuku pneumatiky a elektro pneumatiky FESTO, elektro laboratoř a učebna pro výuku programování a obsluhy CNC obráběcích strojů. Část žáků (aktuálně tři 3členné skupiny) 3. ročníku je zařazeno na OV do partnerské firmy. Žáci zde pracují pod vedením 2 instruktorů a dohledem zkušených mechaniků, každý na jiném pracovišti, přičemž se po určité době střídají. K práci využívají veškeré vybavení dílen. Každá skupina ve firmě absolvuje 180 hodin OV z celkových 540 hodin. Na činnost žáků, mechaniků a instruktorů dohlíží vedoucí oprav. Pravidelné kontroly provádí také učitel OV, pověřený vedením odloučených pracovišť.

KD SERVIS a. s. spolupracuje se školou také při jednotném zadání závěrečné zkoušky (JZZZ). Firma se podstatně podílí na přípravě žáků pro vykonání praktické závěrečné zkoušky z OV. Počet hodin pro konání jednotlivých částí závěrečné zkoušky je závazně stanoven v JZZZ. Pro praktickou zkoušku v oboru vzdělání Mechanik opravář motorových vozidel je určeno 7 hodin v jednom pracovním dni. Podíl firmy na materiálně technickém zabezpečení JZZZ spočívá v poskytnutí částí automobilů formou sponzorského daru. Škola je využívá nejen při JZZZ, ale i při každodenní výuce. Na průběh závěrečných zkoušek firma škole finančně nepřispívá. Vedoucí oprav z partnerské firmy již několik let působí ve zkušební komisi JZZZ jako odborník z praxe. Pro práci komise je díky svým bohatým zkušenostem velkým přínosem.

Dalším přínosem spolupráce mezi školou a firmou je i to, že žáci v rámci OV ve firmě pracují s velkými vozidly, jaká nemají možnost v dílnách školy poznat, a získávají nové sociální návyky. S firmou škola spolupracuje i při zařazování absolventů do pracovního procesu.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení na webu pospolu.rvp.cz.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu