• Vzdělání je konkurenční přednost zaměstnanců i podniku.
  Lumír Al-Dabagh, generální ředitel, BENEŠ a LÁT a.s.
 • Kvalitních, technicky vzdělaných absolventů je prostě nedostatek.
  Jan Březina, místopředseda představenstva, VOKD, a.s.
 • Stát nepodporuje vzdělání pro praxi.
  Michal Janouškovec, ředitel TESLA Jihlava, s.r.o.
 • Odborníka pro praxi musí vychovat především samotná praxe.
  Jindřich Zítek, generální ředitel VSP DATA a.s.
 • Úroveň technického školství je ohrožením naší konkurenceschopnosti.
  Jan Rýdl, předseda představenstva TOS VARNSDORF a.s.
 • Kvalita absolventů je nevyrovnaná.
  Jaroslav Klíma, předseda představenstva TESCAN, a.s.

Spolupráce SOŠ a SOU Beroun – Hlinky a firem POGRR a ROSSMANN při realizaci praktické závěrečné zkoušky žáků oboru vzdělání Prodavač

Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404, Okružní 1404, 266 73 Beroun

Firmy: POGRR s. r. o., Dělostřelecká 296, 261 01 Příbram - Příbram I; ROSSMANN, spol. s r. o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 - Nusle

Od svého založení roku 1968 až po současnost prošla Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404 mnohými transformacemi. Původní Učňovská škola Beroun -Hlinky existovala do roku 1980. Poté, co byla škola zařazena do projektu optimalizace škol, byly s ní postupně sloučeny ISŠ Beroun, SOU obchodní Beroun, ISŠ technická Beroun a OU Liteň. Dnes škola vyučuje ve dvou budovách - v Hlinkách a na Závodí. Ve školním roce 2008/2009 bylo v areálu školy dostavěno Středisko odborné výchovy.

Škola převážně technického zaměření dnes zavádí nové obory dle požadavků trhu práce. Aktuálně nabízí výuku v patnácti 3letých učebních oborech vzdělání (11 kategorie H a 4 kategorie E), třech 4letých studijních oborech vzdělání a jednoho oboru nástavbového studia (včetně dálkové formy). 3letý učební obor vzdělání Prodavač  je v regionu žáky ze ZŠ málo obsazovaný. Firmy by o žáky měly zájem, ale absolventů je nedostatek. Škola proto spolupracuje s několika firmami v regionu, mezi jinými firmou PROGRR s. r. o. a obchodním řetězcem ROSSMANN, spol. s r. o. s cílem zvýšit prestiž tohoto oboru.

PROGRR s. r. o. provozuje samoobslužné i pultové prodejny s potravinářským a lahůdkářským sortimentem, vlastní výrobnou uzenin, velkým výběrem potravin zdravé výživy a omezeným sortiment drogistického zboží. Partnerství se školou trvá od r. 2012, smluvními pracovišti jsou prodejny v Řevnicích a Zdicích. ROSSMANN, spol. s r. o. provozuje samoobslužné prodejny s převážně drogistickým zbožím, vysokou úrovní prodeje a rozmanitou nabídkou, se slevovými akcemi a akcemi kosmetických firem. Spolupráce se školou trvá více než 10 let.

Vybraní žáci oboru vzdělání Prodavač vykonávají ve jmenovaných firmách pod dohledem instruktora praktickou část závěrečné zkoušky (PZZ). V 1. čtvrtletí kalendářního roku se koná schůzka instruktorů ve škole, je stanoven termín závěrečných zkoušek, jsou posouzeny podmínky pro realizaci PZZ ve firmě a stanoveny vhodné prostory a časový harmonogram PZZ. Ve 2. čtvrtletí je uzavřen dodatek smlouvy o zajištění praktického vyučování žáků na pracovištích firem. K PZZ je využíván sortiment firmy, zkouška probíhá přímo v prodejně za plného provozu. Před konáním vlastní PZZ je instruktor podrobně seznámen se všemi jejími částmi (v té školní žáci vypisují daňové doklady, reklamační list a počítají DPH, součástí zkoušky v prodejně je např. obsluha a poradenská činnost). Vyhodnocení PZZ se děje na závěrečné schůzce instruktorů se zástupci školy v prostorách školy. Finanční náklady na zajištění PZZ v oboru vzdělání Prodavač jsou minimální.

Pozitivem realizace PZZ ve firmách je skutečnost, že žáci znají dobře pracoviště, kam docházejí na odborný výcvik. V prodejnách se orientují, znají prodávaný sortiment a jsou průběžně seznamováni s novým zbožím. Vidí, jak funguje skutečný obchod, a jsou přímo konfrontováni se zákazníky. Schopným žákům po ukončení studia firmy nabízejí pracovní smlouvu. Kvůli nedostatku vyučených prodavačů na trhu práce si škola i firmy kladou za cíl partnerství dále prohlubovat.

Tento příklad dobré praxe je vytvořen z konkrétní případové studie projektu POSPOLU zaměřeného na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů. Projekt POSPOLU byl realizován MŠMT a NÚV v letech 2012-2015 a financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kompletní případovou studii najdete na Modulu Pospolu RVP.CZ ke stažení zde.

 

Vyhlašovatel:
Generální partner:
Záštity:

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015

Celonárodní kampaň, do níž jsou zapojeny stovky participujících subjektů a kterou zastřešuje a koordinuje Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Cíle:

Pro podrobné informace budete přesměrování na webové stránky Roku průmyslu a technického vzdělávání www.rokprumyslu.eu